Hverdagsrasismen mot etniske nordmenn ser vi på nært hold rundt oss overalt. Den ekstreme hetsen av nordmenn har klare likhetstrekk med jødehatet.

– Muslimene på skolen sier at du kommer til djevelen når du spiser gris, forteller Elias (8).

– Muslimene på skolen sier at du kommer til djevelen når du spiser gris, forteller Elias (8) til NRK.no.  Han hadde vanskelig for å få venner på en nesten hel-muslimsk skole.

Se videoElias gikk på en skole hvor andelen med fremmedspråklig bakgrunn er 97 prosent.

Les også: Uttalelse fra en religionsforsker: “Det er på tide at innflytterne til Norge å slutte å utnytte nordmennenes snillhet.”

Etter årevis med påtvunget mulikulturalisering har norske myndigheter norsk tenåringsblod langt oppover armene

Her er bare noen av eksemplene av nordmenn som har måttet bøte med livet pga den hodeløse innvandringen.

2013, 4. november, Margaret Molland Sanden (19 år), drept ombord i buss mellom Årdal i Sogn og Fjordane og Tyin i Oppland fylke. Drapet ble utført med kniv av mann fra Sør-Sudan som hadde fått avslag på sin asylsøknad allerede i juli 2013, men som var blitt utplassert i et “desentralisert mottak” som nylig var blitt opprettet i Årdal på tross av det lokale kommunestyrets vedtak om at man ikke ønsket dette. Anvarlige for tvangsvedtaket var fylkesmann Anne Karin Hamre og Atle Berge hos Utlendingsdirektoratet.

2013, 4. november, Arve Kvernhaug (55 år). Drept med knivstikk av samme sør-sudaner som drepte den nittenårige Margaret Moland Sunden. Arve Kvernhaug var sjåføren som kjørte bussen der drapene fansted.

2015 Søndag 22. jan døde en fhv bussjåfør på 85 år etter å ha blitt slått ned i gate 2 i Narvik av en 30 årig somalier.

2016 28.07 Drept av Kongolesisk asylsøker: Linn Olsen Uteng (27) ble igår funnet drept i sin leilighet i Tromsø. Drapsmannen skal være en tidligere utvist asylsøker fra Tromsø.

2017 En 16 år gammel afghansk-norsk jente er i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i tolv år for knivdrapet på Marie Skuland

2018 Håvard Pedersen som ble drept av afgansk asylsøker i Vadsø.

2018 Makaveli Lindén (20) drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua 15. oktober

Men husk på, at det så og si bare er nordmenn som kan dømmes for hatytringer og rasisme i dette flerkulturelle landet.

Kommune–Norges multikulturelle fyrtårn! Ved kommunestyrevalget i 2011 ble lokalpolitikerne i Finnmark kritisert i systemmedia for sine «kritthvite» valglister, hvorpå de selvfølgelig lovet at ved neste valg skulle det bli «bedre». Slik konkurrerer kommunene i Norge om hvem som er «flinkest» til å motta flyktninger.

Multikulturalisme: Norske landssvikermyndigheter har omgjort landet til en krigsskueplass

Når multikultur åpenbart ikke omfavner eller innbefatter norsk eller annen vertskultur rundt omkring i Europa, så er et bedre ord «fremmedkultur». Når fremmedkultur fremmes på bekostning av vertskultur handler det om fortrengning og invasjon. «Multikultur» er ensbetydende med mykt folkemord, og forsmaken på hva som venter oss.

Sør-Afrika i dag, hvor hvite systematisk blir fratatt sine landeiendommer og også i utstrakt grad sine liv, er som Norge i morgen dersom vi lar de falske godhetsapostlene fortsette sitt renkespill under multikulturens selvforherligende og dobbeltmoralske flagg.

Rase, religion, nasjon og familie

Menneskeheten står på fire pilarer som utgjøres av rase, religion, nasjon og familie. Alle disse pilarene er under kraftige daglige angrep fra tilsynelatende flere ulike kanter. Men alt kommer utvilsomt fra en felles koordinerende ondsinnet kilde som ønsker en «ny verdensordning» innført.

  • Rase eksisterer ikke, men likevel er det kun den hvite rase som er rasistisk
  • Religion er avleggs og avler krig, men utbredelsen av “fredens religion” islam må beskyttes
  • Nasjonale grenser er en fordomsfull ordning, men riktignok er det kun de europeiske grenser som må brytes ned slik at alle framtidige kriger kan unngås
  • Familie og ekteskapspakt er avleggs, men homo-ekteskap må legaliseres da kjønn og seksuell legning er «sosiale konstruksjoner» som må avskaffes

Det handler om å bryte ned den siste rest av menneskelig identitet. Mennesker uten en sterk identitetsfølelse er lett manipulerbare. Det er derfor det er så viktig å ramme de fire hovedpilarene som utgjør vår identitet; rase, religion, nasjon og familie.

I denne borgerkrigslignende tilstanden vi nå befinner oss i, så er myndighetene i dag like forræderske mot sitt eget folk som de var under okkupasjonstiden under andre verdenskrig. Vi opplever det i dag, som den gang, at våre egne landsmenn blir tiltalt av norske myndigheter for å kritisere og ta til motmæle mot de fremmede som har gjort sitt strandhugg i landet vårt.

Hvis vi i disse dager trosser frykten og tør å ytre oss mot denne påtvungne fremmedkulturen og det totalitære regimet som i dag holder folket i sjakk og i sitt jerngrep, så risikerer man som nordmann å faktisk bli tiltalt og dømt av regimet for en slik kritikk.

Men forskjellen fra 30 og 40 tallets totalitære styresett og dagens multikulturelle samfunn. Er at jødene i dag har muligheten til å emigrere til Israel når de ikke lenger føler seg trygge i Europa. Men hvor i all verden skal vi nordmenn ta veien, når det multikulturelle eksperimentet kollapser totalt og noen av oss etniske nordmenn evt må flykte?

I mange deler av landet har allerede nordmenn blitt til en minoritet. I de verste segregerte områdene er norske barn bare noen få i klasserommene (hvis de i det hele tatt eksisterer), og det norske språket skyves til side til fordel for først og fremst arabisk. Vil vi se en ny generasjon utvandrere fra Norge i nærmeste fremtid?

Les også- Mot minoritet i eget land (Resett.no)