Den importerte terrortrusselen i Norge, som helst ikke skal nevnes: Dette vil PST at du tipser om

Politiets sikkerhetstjeneste ber folk si fra om de oppdager noe mistenkelig fordi det kan avverge terror. PST hevder de i løpet av de siste årene har avverget terrorangrep i Norge.

– Om vi som sikkerhetstjeneste skal kunne avdekke terrorplanlegging er vår erfaring at vi er helt avhengige av tips fra publikum, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST til NRK.

Han forteller at de frykter at for mange vegrer seg fra å si fra om noe de føler ikke helt stemmer i sitt nærmiljø.

Samtidig kommer det frem at rundt en tredel av angrepene ble avverget på grunn av tips fra publikum eller ansatte i andre etater eller bedrifter.

Dette mener PST viser at det er stort potensial for å stoppe mulige terrorangrep før de blir gjennomført om flere sier fra om de oppdager noe mistenkelig.

PST er nå tydelige på at de ønsker flere tips fra publikum, offentlige etater, arbeidsgivere og andre som kan fange opp tegn til at noen kan planlegge terror.

I forbindelse med dette har de laget en liste med eksempler som kan være grunn for å ta kontakt med lokalt politi og/eller PST.

Eksempler på forhold PST ønsker å vite om

Adferd og uttalelser

  • Kjenner du til at noen ønsker å gjennomføre eller støtter alvorlige voldshandlinger av religiøs eller politisk karakter?
  • Kjenner du til at noen har spredt ekstremistisk materiale, søkt på eller nedlastet informasjon om våpen eller eksplosiver?
  • Kjenner du noen med ekstreme religiøse eller politiske holdninger som har isolert seg fra familie eller venner?
  • Har du sett noen som har drevet mistenkelig fotografering/filming av områder, adresser eller bygninger som kan være mål for terrorhandlinger?

Anskaffelser og materiell

  • Kjenner du til noen som har eksplosiver, krutt, lunter, tennmidler eller fenghetter uten opplagt grunn?
  • Kjenner du til mistenkelige kjøp, forsøk på anskaffelse eller tyveri av kjemikalier, eksplosiver, våpen eller fyrverkeri?
  • Har du sett tegn på laboratorievirksomhet som unormalt sterk lukt, ekstra vifter/ventilasjon eller mistenkelig emballasje?
  • Kjenner du til noen som har skytevåpen, våpendeler, deaktiverte våpen eller ammunisjon uten opplagt grunn?

PST ber de som vet om noe som nevnt i disse eksemplene om å ta kontakt med lokalt politi eller PST:

Politiets telefon: 02800

PSTs tipstelefon: 2350 5000

I fjor angrep Philip Manshaus (22) en moské i Bærum, og drepte sin egen stesøster.

I kjølevannet av tragedien med Manshaus, har PST i sin årlige åpne trusselvurdering slått fast, at «ekstrem islamisme og høyreekstremisme» utgjør de største terrortruslene mot Norge i 2020.

Men i realiteten er vel den største trusselen, at etniske nordmenn utsettes for en politisk styrt masseinnvandring som er påført alle hvite land, og kun hvite land?

Det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet tar livet av nordmenn

Når nordmenn har blitt voldtatt og drept av en fremmedkulturell importert befolkning i flere tiår allerede, så er det kanskje ikke så rart det koker under overflaten i store deler av befolkningen?

Politisk Ukorrekt har ment i alle år, at myndighetenes drastiske inntak og import av en fremmedkulturell befolkning til Norge – og da hovedsaklig fra den tredjeverden – på sikt ville mane opp til et folkeopprør. – Nå ser det i realiteten ut til at PST frykter at det norske folket skal gjøre opprør.

For det ble nemlig aldri innvandringsstopp, men invandringsbrems, slik at de som har masseinnvandret og fortsetter å innvandre til hvite land – og kun hvite land – får muligheten til å integrere og assimilere seg, og dermed blande ut den opprinnelige befolkningen i Norge.

Det er ikke de med fremmedfrykt som skal fryktes, men de som frykter de med fremmedfrykt

Myndighetene frykter at sannheten om den fremmedkulturelle innvandringen og den pågående utskiftingen av etniske nordmenn, skal komme ut til folket.

Derfor innførte Erna Solberg og regjeringen via Stortinget, en plan mot det norske folk. Erna Solberg valgte nemlig å lage en handlingsplan mot muslimhat, der det norske folk skal skremmes til taushet med frykten som våpen.

I likhet med rasismeparagrafen er denne handlingsplanen ment å fungere mot det norske folk, ved å skape stor frykt for represalier dersom man ønsker å ytre seg mot masseinnvandringen.

Dette er et resultat av det såkalte multikulturelle eksperimentet som elitene bevisst påtvinger det norske folk, og som på sikt vil gjøre oss nordmenn til en minoritet i vårt eget fedreland.

Som Tybring-Gjedde sa til det norske folk

“Det er viktig at vi nordmenn har en nasjonal identitet, at vi er stolte av landet vårt, at vi slutter å be om unnskyldning for at vi er til, og at vi står opp for Norge, istedenfor slik vi gjør i dag; at vi støtter alle nasjonale kulturer over statsbudsjettet i alle andre land, og vi hører om den svenske kulturen og den tyske kulturen, og den tibetanske kulturen, men veldig sjeldent om den norske kulturen.”

Det som er unikt norsk er “det man arver gjennom generasjoner, og som gjelder samhold og tillit, og den relasjonen vi har gjennom generasjoner i Norge.” Det er dette som “er unikt og fører til tilhørlighet til det norske samfunnet”.

Kilde- Nrk.no