Preses og biskopenes nye leder har vært en forkjemper for islam i Norge – Og mener asylpolitikk er verdikamp

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit (59) har aldri vært biskop selv, men nå blir han preses og biskopenes nye leder.

I følge avisen Adressa så skal Fykse Tveit vært i hemmelig møte med biskopene før han ble nominert til preses.

At kirke-ledere i Norge er yppersteprester for masseinnvandring er et kjent faktum.

De siste tiårene har den norske kirken blitt politisert og har vedtatt en klar venstre-agenda. Man kan vel også kalle den en slags “68-er kirke”.

Den norske kirke har nå nok av ytterliggående raddis-teologer som kjemper for masseinnvandring til Norge. Disse prestene er et verktøy for en politisk venstreside her i landet, som bruker prestene og biskopene for alt det de er verdt i propaganda øyemed.

Den tidligere soknepresten har vært generalsekretær i Kirkens Verdensråd i ti år. Han har en doktorgrad i teologi, og har vært teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Fykse Tveit har i årevis kjempet for islam og innvandring.

Torsdag ble han ansatt som den nye preses i Kirkerådets møte i Trondheim

Gikk kraftig til angrep på Vebjørn Selbekk under karikaturstriden i 2006.

Fra Resett sin artikkel om Olav Fykse Tveit, fra september 2019. Så kommer det frem flere bevis og tung dokumentasjon på at Fykse Tveit er en hengiven tilhenger av både islam og masseinnvandringen.

Under karikaturstriden i 2006, da daværende Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk ble hengt ut av utenriksminister Jonas Gahr Støre og ansvarliggjort for protester mot Norge, slang også Fykse Tveit seg på hylekoret. 

– Ingen ansvarlige kirkeledere kan gi sin støtte til det Magazinet gjorde. Dette handler ikke om retten til fri ytring, men om å behandle hverandre med respekt for å skape et inkluderende samfunn, sa Fykse Tveit i en pressemelding.

Han understreket at saken ikke først og fremst har juridisk karakter, men er et politisk og moralsk spørsmål.

– Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som må respekteres, men denne friheten innebærer også et stort ansvar. For alle som er opptatt av ansvarlig opptreden i religionsdebatten er det klart at Magazinet bare oppnår en ting ved å publisere de omtalte karikaturtegningene: Å krenke andres religiøse følelser, sa Fykse Tveit.

Liberal asylpolitikk

Han har flere ganger markert seg som en tilhenger av mer liberal asylpolitikk, blant annet da den rødgrønne regjeringen varslet en strengere asylpolitikk i 2008:

– Asylpolitikken er verdikamp. Med det programmet dagens regjering har, er det overraskende at den legger seg nærmere opp til Fremskrittspartiets politikk fremfor å være et alternativ, sa lederen i Mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit, til NTB.

Og selv om han ble leder for Kirkenes Verdensråd i 2009, betød det ikke at han sluttet å markere seg for mer tilpasning til islam i Norge. I 2010 gikk han inn for norsk imamutdanning. Til Aftenposten uttalte han:

– Norge går i feil retning dersom regjeringen sier nei til å støtte imamutdanning. Det vil være i strid med en aktiv religionspolitikk. I et integreringsperspektiv må det være langt viktigere at de får sin utdanning i Norge, enn at de reiser utenlands.

I senere år har han vært mindre deltakende, men det har ikke hindret Fykse Tveit å lovprise islam, skrev Lars Akerhaug i fjor.

Kilde- Resett.no og Adressa.no