Da jeg gikk på skolen lærte vi at humor var svært viktig i motstandsarbeidet under okkupasjonen av Norge i andre verdenskrig. Det hjalp til å holde humøret og motivasjonen oppe . Blant annet lærte vi at det visstnok var en revy i Oslo under krigen hvor Leif Juster snakket om, eller til, en hund(terrier) som han kalte “Terry-vovsen”.
Dette var jo ustyrtelig morsomt for det norske publikum som forstod at han drev gjøn med Joseph Terboven, som da var tysk rikskommisær for det okkuperte Norge. Terboven – Terryvovsen.

Angivelig tok ikke tyskerne spøken, eller kanskje mer sannsynlig, de tok den, men lot det klokelig passere upåaktet fra sin side.

I dag ser det ut som vi er i samme situasjon. Human Rights Service(HRS) har mest trolig i ren ubetenksomhet tatt en “Leif Juster” da de illustrerte en artikkel om Høyesteretts avgjørelse i den såkalte kakerlakk-saken med et bilde av Jirde Ali og en kakerlakk. Saken hvor en norsk pensjonist ble tiltalt og dømt til fengsel og bot for å ha kalt Jirde Ali for “fandens svarte avkom” og “kakerlakk”.

Til forskjell fra på 40-tallet går ikke slike subtile sammenligninger som HRS angivelig nå har gjort seg skyldig i upåaktet hen hos okkupasjonsmakten av idag. Berglund Steen i Antirasistisk Senter(ARS) vil anmelde HRS for dette. Han går faktisk også så langt som å gi dem Holocaust-kortet, det rødeste kortet en jøde kan gi, ved å si at dette minner om kryssklipp av jøder og rotter i nazipropaganda under krigen.

Faksimile fra Klassekampen. Dette er bildet som Berglund Steen i ARS nå har anmeldt.

Så, nå får vi bare vente i spenning på svaret, om politiet vil følge opp saken og dermed bekrefte at dagens sensur-regime er verre enn det som var under krigen, eller om de som oss, heller vil trekke litt på smilebåndet av den hyper-sensitive Berglund Steen og fantasien hans.

Det hører også med til historien at Klassekampen drar dét, som Berglund Steen nå altså har gjort til “farlig humor”, enda lenger ved å referere til en kommentar fra Facebook som sa:

[Dette] er en fornærmelse og krenkelse av kakerlakkene.


Samtidig som de har en undersak om melbiller hvor de, som overstående FB-kommentar, tar insektene i forsvar gjennom Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Sverdrup-Thygeson

..synes det er leit at insekter så ofte blir brukt som symbol for ting vi mennesker ikke liker eller er redde for.Så ja, en sak har alltid to sider, noen krenkes på vegne av Jirde Ali, andre på insektenes vegne. I alle fall kan det leses slik, om man bruker Berglund Steen sine briller. Kanskje han vil anmelde Klassekampen også?