Den norske Helsingforskomité gir pris til ungarsk organisasjon, for å motarbeide nasjonalpatriotiske Viktor Orbán

I år har den statsfinansierte og prestisjetunge Den norske Helsingforskomité tildelt sin årlige Andrej Sakharov Frihetspris til søsterorganisasjonen Den ungarske Helsingforskomité. Sistnevnte får prisen for sitt arbeid til støtte for migranters og forskjellige minoriteters såkalte menneskerettigheter i Ungarn – med andre ord for å opprettholde innvandringen til landet og for å svekke styret til Ungarns nasjonalpatriotiske og populære president Viktor Orbán.

Siden Helsingforskomitéen startet med prisutdelingene i 1984, har prisen aldri før gått til en aktør som har tilhold i et EU-land. Når de likevel har gått til det skrittet, er det etter sigende “fordi situasjonen er ekstraordinær og krever ekstraordinære tiltak.”

Den økende “populismen” i Europa (dvs. innvandringsmotstanden) forårsaker øyensynlig stor bekymring hos komitéen.

I anledning den nylige utdelingen av Andrei Sakharov Frihetspris, den 19.11.2019, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, blant annet:

– Kanskje er det slik at noen av de største heltene befinner seg i Den ungarske Helsingforskomité, som er en av de sterkeste og mest høylytte motkreftene mot Viktor Órbans illiberale utvikling.

I Helsingforskomitéens globale helteverden er nemlig nasjonal suverenitet og innvandringsmotstand “illiberalt”. I deres verden er de selv, med sine rundt 35 millioner i årlig statsstøtte, de egentlige helter som “står på barrikadene for menneskerettigheter”.

Les bare hva Den norske Helsingforskomité selv skriver på sine hjemmesider om globalistiske målsetninger:

– Vi arbeider for å fremme rettferdighet og frihet, og er del av en global bevegelse. 

Styreleder Ragnhild Astrup Tschudi sier at menneskerettigheter handler om at alle mennesker samles under felles regler:

“We need a common set of rules to avoid conflicts. Human rights should be just that” –

Det handler altså om globalisme og “én verden”. Respekt for nasjonal suverenitet og kultur synes fraværende i Helsingforskomitéens vokabular. Det handler helst om “menneskerettigheter” og “demokrati” som sukrede påskudd til å undergrave nasjonalt selvstyre. 

“NGO”?!

Helsingforskomitéen grupperes under sekkebetegnelsen ‘NGO’ som er en engelsk forkortelse for Non-Governmental Organization – på norsk: ikke-statlig organisasjon. Dette er en stor selvmotsigelse da de fleste større NGO’er er sterkt avhengige av nettopp statlige subsidier. Den norske Helsingforskomité kan således sees som en underavdeling av Utenriksdepartementet, og en uoffisiell del av det nasjonalforræderske “norske” statskartellet.

På Utenriksdepartementets tilskuddsliste for såkalte NGO’er for 2017, lå Den Norske Helsingforskomité med sine 33,7 millioner kroner på 20. plass hva gjelder årlige bevilgninger.

Statsautorisert kulturmarxisme fører til folkeselvmord

Den kulturmarxistiske “splitt-og-hersk”-metode er lett gjenkjennelig hos Helsingforskomitéen. Man svekker samhold og identitet hos majoritetsbefolkningen gjennom å styrke alle såkalte minoriteters “menneskerettigheter” i landet. Dette vil da på sikt svekke familien og det etniske samholdet som er “limet” i ethvert levedyktig samfunn.

Den påtvungne masseinnvandringen og befolkningsutskiftningen av etniske europeere er selvfølgelig et ikke-tema for Helsingforskomitéen. Slik får man ingen statsbevilgninger, selv om man kunne ha ryggdekning for nettopp dette med bakgrunn i FNs folkemordskonvensjon.

Nei, nasjonalstater skal rives ned for å innføre “sikkerhet og trygghet for alle”. Det handler om Verdenskommunisme og “en ny verdensordning”, NWO.

Den norske Helsingforskomité er en av mange norske NGO’er som bruker dine og mine skattepenger for å innføre dette mot vår vilje, og mest mulig uten vår viten.

Dersom du synes vårt arbeid her på Politisk Ukorrekt er både godt og viktig, så støtt oss gjerne!

Kilder:

  • “Europas helter” – artikkel av generalsekretær Bjørn Engesland (VG)
  • Den norske Helsingforskomité (wikipedia)
  • Den norske Helsingforskomité (hjemmeside)