Det Norske Forsvar krenker det norske folk – Norge har allerede fått felt-imam

På bilde fra 2017 ser vi til venstre feltprost Alf Petter Hagesæther, til høyre nyutnevnt felt-imam Najeeb ur Rehman Naz (foto: Forsvaret)

Islamiseringen av Norge har pågått lenge og det vil bare fortsette videre i årene som kommer.

På bilde fra 2017 ser vi til venstre feltprost Alf Petter Hagesæther, til høyre nyutnevnt felt-imam Najeeb ur Rehman Naz  (foto: Forsvaret)

Under en blå-blå regjering ble ved årsskiftet 2017 ansatt landets første felt-imam. Litt tidligere, i tiden som prosjekt-ansatt i Forsvaret, hadde Najeeb ur Rehman Naz allerede rukket å gjøre seg bemerket ved å råde en tvangsgiftet 17-årig jente til å vedbli i et ekteskap hun i utgangspunktet var i mot.

Som muslim blir Naz ikke helt uventet også fryktelig lett krenket, særlig når han blir spurt om noe så uviktig som sikkerhetsklarering. Ja, så krenkbar er Naz at «Forsvaret» formodentlig av høflighetsgrunner ikke kunne unnlate å ansette ham som felt-imam.

Lederen for Forsvarets felttjeneste, feltprost Alf Petter Hagesæther, er som Kirkens representant ironisk nok ikke tilhenger av Bibelens første bud om «ikke å ha andre guder enn meg» siden han heftig og begeistret ønsker den voldelige og politiske erobringsreligionen Islam hjertelig velkommen i sin organisasjon ved å lese opp innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission, moskeen der Naz kommer fra.

Langt verre har Hagesæther det i forhold til nordmenns markering av sine norrøne røtter, hvor han ikke finner den slags forenlig med grunnlovens «kristne og humanistiske» verdisyn. Derimot synes Hagesæther merkelig nok å mene at Islam er forenlig med sistnevnte verdisyn.