Høyre-politiker Mudassar Kapur går til valg med “muslim-hat” som politisk trumfkort

Antastelsen av Al Noor-moskéen i forkant av kommunestyrevalget 2019, som etter sigende gikk hardt ut over moské-tapeten, har inspirert muslimske politikere som Mudassar Kapur (H)  til å bruke sine krenkede følelser som det feteste valgflesk.

Dette gjør han godt hjulpet av sin partileder og statsminister Erna Solberg. Hennes landssvikerregjering har nemlig i etterkant av moské-dramatikken raskt “gitt etter” for kravet om en hastebehandling av en handlingsplan mot muslimhat.

Dette skjer selvfølgelig lenge før noen endelig rettskraftig dom foreligger som kunne belyse gjerningmannens mentale tilstand og hans eventuelle motiver. Slik informasjon kunne bare risikere å forpurre regjeringens planer om fortest mulig å destabilisere landet med inkompatible fremmedkulturer.

I ly av denne moské-hendelsen, og med kommunestyrevalget som politisk springbrett, prøver nå muhammedanerne i Norge øyensynlig å oppnå like mye spesialbehandling og særbeskyttelse som det deres bortskjemte jødiske halvbrødre i årtier er blitt beæret av norske myndigheter.

Her er nemlig noe av hva Høyre-politiker Kapur foreslår av tiltak mot det påståtte muslim-hatet:

  • Registrere muslim-hat som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter.
  • Gjennomføre holdningsundersøkelser med en fast intervall.
  • Etablere og forsterke forskningsprogrammer om muslim-hat i Norge.
  • Etablere og forsterke prosjekter som bidrar til økt kontakt mellom muslimer og ikke-muslimer. For eksempel unge muslimer som kan reise til norske skoler og fortelle hvordan de opplever dette.
  • Få fylker og kommuner med på en fellesdugnad der arbeidet settes på høyt på den politiske dagsorden i samarbeid med etatene. Må skapes arenaer for deling av kunnskap og erfaring.

Det er altså i følge pakistaneren Mudassar Kapur nordmenn som skal integreres og opplæres, og ikke muhammedanere som skal frafalle sin barbariske skitthull-ideologi.

Vi kan bare konkludere med at en stemme på Høyre er en stemme på en – om mulig – enda raskere islamisering av Norge.

Kilde: Sagene Avis