Dommedagsvideo fra Norsk Vind i ny reklamefilm – For å unngå dommedag, «må klimautslippene halveres innen 2030»

Skjermdump fra Norsk Vinds reklamefilm

Dystopisk dommedagspropaganda fra Norsk Vind

Barn og ungdom skal regelrett bli hjernevasket til å tro at Norge “koker kloden” med sin oljevirksomhet, og hvis vi ikke får kuttet ut våre klimagassutslipp, så går verden “regelrett under”- slik at ingen barn i Norge har noen framtid lenger, om bare noen få år.

Hovedbudskapet i Norsk Vinds nye reklameoffensiv, utarbeidet av Try reklamebyrå, er at Norge og verden bare har frist til år 2030 med å redde verden. Etter dette er det for sent og toget har gått osv.

I reklamefilmen brukes en nedtellingsklokke som teller ned til dommedagen i 2030. Norsk Vinds reklamekampanjer har tidligere hatt tunge aktører som NHO, Equinor og Norwea som sine kunder.

Vi deler den treffende analysen av reklamefilmen som Christina Fjeldavli (Facebook-profil), har laget.

Fjeldavli beskriver reklamefilmen slik:

– Klokka spiller hovedrollen i en dystopisk reklameskrekkfilm som nok vil kunne ødelegge nattesøvnen for en del barn og unge. “Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet”, heter det i Markedsføringslovens kap. 4, § 19. I følge kap. 4, § 21c skal den som reklamerer unngå “skremmende virkemidler” som er “egnet til å skape frykt eller angst”. Det kan virke som om iveren etter “å skape frykt eller angst” har fått Norsk Vind og Try til å hoppe bukk over hele Markedsføringsloven. Forbrukertilsynet kan dermed vente seg en storm av klager, noe Norsk Vind og Try kan ha lagt opp til helt bevisst, for få mest mulig oppmerksomhet.  

Videre i sin analyse sier Fjeldavli: – I Norsk Vinds dommedagsfilm møter vi en alvorstynget kar med anorakk, hette og hodelykt. Mannen befinner seg i et fjellandskap, og er etter alt å dømme ute på et viktig oppdrag. Brått kommer en tv-skjerm til syne, midt i skogen, og en kvinnelig nyhetsoppleser med østlandsdialekt melder om at «FNs klimapanel slår alarm. Verdens klimautslipp må halveres innen 2030». Å vise til FNs klimapanel er et strategisk grep, for det er en kjent sak at klimapanelet har knyttet til seg mange dyktige forskere. Autoritetslånet kan bidra til å styrke Norsk Vinds troverdighet (etos), hvis mottaker oppfatter bruken av referansen som genuin. Også bruken av den kvinnelige nyhetsoppleseren kan gi etosappell. Mange vil gå ut fra at det som fremføres i en nyhetssending er faktasjekket av en ansvarlig redaktør, og at man har brukt journalistiske metoder. Selv om nyhetsoppleseren i reklamefilmen antagelig er en skuespiller, skapes det et inntrykk av seriøsitet.

Vi registrerer at Norsk Vind sin usmakelige “reklamefilm” surrer og går på diverse kanaler for tiden. Den ligger selvfølgelig på Youtube, se under.

Les også hele artikkelen til Christina Fjeldavli på hennes egen blogg.