Donald Trump har satt 9 oktober til “Leiv Eiriksson-dagen” – Vil feire Nordisk opprinnelse

Donald Trump har i et dekret fra det Hvite hus, annonsert at 9. oktober skal høytidsdagen “Leif Eriksson Day feires”, i samsvar med en autorisasjon fra USAs kongress som ble vedtatt i 1964.

Dagen vil være en ny etnisk feiring for å feire hvordan mennesker med nordisk opprinnelse har bidratt til fremveksten av dagens USA. Lignende feiringer er allerede der for forskjellige minoritetsgrupper.

På 1970-tallet introduserte Gerald Ford “Black history month” – en feiring for å ta hensyn til borgerrettighetsbevegelsen og svarte amerikaners rettigheter, og på begynnelsen av 2000-tallet lanserte George Bush sin egen “Jewish Heritage Month” for å feire det jødiske folks omfattende makt i USA samfunnet.

Men nå dukker det altså opp en lignende fest som for første gang skal feire amerikanere av vestlig opprinnelse. I følge et dekret fra Det hvite hus, ble 9. oktober utnevnt til “Leif Eriksson Day” i amerikansk kalender. “Jeg oppfordrer alle amerikanere til å feire suksessene og bidragene som amerikanere med nordisk opprinnelse har gitt til landet vårt med passende seremonier, aktiviteter og programmer,” heter det blant annet i dekret fra president Donald Trump.

Tilbake til de nordiske vikingrøttene

Skandinavisk-amerikansk immigrantkultur har påvirket USA gjennom feiring og hedring av vikingen Leiv Eiriksson (cirka 970-1020).

Den norskættede islendingen Eiriksson skal ifølge sagaene ha gått i land og stiftet bosetninger i det han kalte Vinland rundt år 1000.

De eneste arkeologiske sporene etter norrøn bosetning i Amerika er funnet på Newfoundland i Canada så sent som i 1960. Likevel var det på 1800-tallet flere – gjerne skandinaviskættede – stemmer som tok til orde for at vikingsagaenes Vinland kunne befinne seg i New England, USA. De mente at det var her Leiv Eiriksson steg i land som første europeer på amerikansk jord.

I siste halvdel av 1800-tallet, vokste det fram en minnekultur rundt Leiv Eiriksson i USA, særlig i områder med mange skandinaviske immigranter. I Boston-området slo den protestantiske kultureliten seg sammen med skandinavisk-amerikanere for å fremheve Eiriksson som «oppdager» av Amerika. 

Kilde- Dekret fra det Hvite hus.