Englands voksende muslimske befolkning har nå passert over tre millioner

Islam er nå den raskest voksende trosretningen i landet, i følge avisen Daily Mail. Den muslimske befolkningen i England passerer tre millioner mens antallet kristne fortsetter å synke, viser tall som avisen henviser til.

Tallene ble produsert av Office for National Statistics som en del av et forskningsprosjekt, som for første gang prøver å gjøre regelmessige vurderinger av størrelsen på forskjellige etniske og religiøse grupper. Inntil nå kunne religiøse og etniske minoriteter måles bare en gang i tiåret ved å bruke resultatene fra den nasjonale folketellingen.

I følge ONS-vurderingen fortsetter de kristne å synke i antall, men fallet i troskap til kristendommen kan se ut til å avta. Blant andre trosretninger har andelen av hinduer i befolkningen klatret litt, mens andelen sikher har falt tilsvarende.

Omfanget av de jødiske og buddhistiske andelene av befolkningen har holdt seg stabilt, heter det i rapporten. Andelen av mennesker som sier at de ikke har noen religion i det hele tatt, eller som ikke vil diskutere sin tro, har steget til nesten en tredel av den engelske befolkningen, en økning som med stor sannsynlighet er et resultat av frafallet i kristen tro.

De nye tallene antyder at i 2016 – fem år etter den nasjonale folketellingen i 2011 – var det 3 138 000 muslimer i England og Wales, en økning med mer enn 400 000 fra 2,7 millioner i løpet av de fem årene. Det vil si en økning på omtrent 16 prosent.

Selv om den kristne gruppen fortsatt er størst i England, så viser altså forskningsrapporten at muslimer tar innpå med stormskritt hvert år.

Kide- https://www.dailymail.co.uk/news/article-7850073/Muslim-population-England-passes-three-million-mark-time.html