Faktasjekk bekrefter: Dødeligheten i Sverige i 2012 var høyere enn i korona-året 2020!

Det hevdes rundt om i “internettets mørke avkroker” at dødeligheten i Sverige ikke var større i første halvår 2020 enn den har vært i mange andre tilsvarende halvår, som f. eks. i 2012.

Politisk Ukorrekt har gransket påstanden nærmere.

Det slås opp i systemmedia med ramaskrik at tallet på døde i år i Sverige ikke har vært høyere enn siden sent på 1800-tallet. Dette er et typisk eksempel på hvordan statistikk kan misbrukes.

Det har historisk sett nemlig aldri vært et høyere folketall i Sverige enn i 2020 (vesentlig pga. masseinnvandringen). Ergo vil det være naturlig at antall døde også vil være det høyeste målt i absolutte tall.

Det er forholdet mellom antall døde og det totale innbyggertallet et gitt år som best speiler dødeligheten i en befolkning. Her skynder vi oss å legge til: Uansett dødsårsak.

Hvorvidt Covid19 har høyere dødelighet enn andre influensatyper er ikke tema i denne betraktningen. MEN: Dersom Covid19 var så farlig og dødelig som norske myndigheter hevder, burde Covid19 gitt alvorlig utslag på dødsstatistikken i et land som Sverige, som i motsetning til mange andre land har opprettholdt en noenlunde normal åpen samfunnsfunksjonalitet.

Her er offisiell statistikk fra svenske myndigheter som viser befolkningsutviklingen de første halvår i perioden 2010 til 2020:

Sverige første halvår Innbyggere antall Døde antall Dødelighet %
2020 10 352 390 51 405 0,4966
2019 10 281 189 44 857  0,4363 
2018 10 171 524 48 033  0,4722
2017 10 053 061 47 607 0,4736
2016 9 906 331 46 057  0,4649
2015 9 793 172 47 308 0,4831 
2014 9 694 194 44 554 0,4596
2013 9 596 436 47 129  0,4911
2012 9 514 406 47 476 0,4990
2011 9 446 812 45 522 0,4819
2010 9 373 379 45 543 0,4859

Tabellen viser at dødeligheten i Sverige de siste 10 “første-halvår” har ligget temmelig konstant på litt under 0,5% (noe som med en lik dødelighet i “andre-halvår” kan summeres til rundt 1 % døde av befolkningen hvert hele år).

2020 er intet unntaksår hva gjelder dødelighet i Sverige. Tabellen viser nemlig at dødeligheten i første halvår 2012 (0,4990) var høyere enn i første halvår 2020 (0,4966).

Påstanden er derfor faktisk helt sann:

Det var høyere dødelighet i Sverige i første halvår 2012 enn første halvår 2020.

Så kan en alltids spørre seg om hvilken epidemi eller annet ulykkelig tilfelle som traff Sverige i 2012. Vi kan ikke huske noe om det – kan du?

Vår lille undersøkelse her bekrefter vår antagelse om at Covid19-hysteriet er en gigantisk bløff iscenesatt for å iverksette tvangstiltak mot verdensbefolkningen.

Dette er ingen pandemi, men en PLANDEMI.

Kilde: Statistiska centralbyrån (SCB)