Folketallet av etniske nordmenn i Nord-Norge synker – Det er innvandringen som øker

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum

74 av de 87 nordnorske kommunene hadde nedgang i folketallet i løpet av fjoråret. I de fleste kommunene hvor befolkningen faller, skyldes det både utflytting og at det er færre fødsler enn dødsfall.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet falt med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Norges andel av befolkningen er nå nede i 9 prosent. Troms og Finnmark er fra 1. januar slått sammen til ett fylke.

Nedgangen ville ha vært enda kraftigere om det ikke var for innvandring.

– Dette er første gang på en generasjon at alle de tre fylkene i nord opplever fraflytting på samme tid. Nå må statsministeren ta ansvar og ta nye politiske grep, sier Vedum til NTB.

I et brev onsdag utfordrer han statsminister Erna Solberg (H) til å si hvilke tiltak hun vil sette i verk for å snu utviklingen.

Færre fødsler enn dødsfall

– En statsminister ikke kan sitte stille og akseptere dagens utvikling. Regjeringen må komme med nye tiltak, og de må komme nå, mener Vedum.

– Den største utflyttingsstrømmen går fra Troms og Finnmark. Deretter kommer Nordland og Sogn og Fjordane, sa seniorforsker Astri Syse i SSB til NTB da tallene ble presentert.

Vedum hevder flere av kommunene som nå rammes av fraflytting, har blitt utsatt for «bevisste politiske prioriteringer fra regjeringen».

– Dette gjelder blant annet flytting av Forsvarets helikoptre, nedleggingen av Andøya flystasjon og tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, sier Sp-lederen.

Han mener det er politiske valg som avgjør hvordan Norge skal se ut i fremtiden.

Nordmenn blir byttet ut med en fremmedkulturell befolkning

Politisk ukorrekt har tidligere skrevet flere artikler om dette alvorlige tema.

Kan det da tenkes at vi, som en nasjonal og etnisk gruppe, faktisk blir utsatt for folkemord?

Kan man tenke seg at det å fryse barnetrygdens satser siden 1996 er et påtvunget tiltak for å forhindre fødsler innen gruppen?

Kan det tenkes at en liberal abortlov, innført i 1976, er et ledd i en alminneliggjøring og sosial aksept av drap på menneskefostre, og dermed blir å drepe medlemmer av gruppen?

Kan det tenkes, i lys av at det faktisk koster penger å føde og oppdra barn, at det å overføre enorme summer fra den opprinnelige befolkningen til en innvandrende gruppe, altså øknonomisk å legge “stein til byrden” for den ene gruppen, er et påtvunget tiltak for å forhindre fødsler innen gruppen?

Kan det tenkes at det å skjødesløst overføre enorme summer av den opprinnelige befolkningen sine penger, eiendeler og ressurser ut av landet (gruppen) i stedet for å stimulere til vekst, velferd, trygghet og trivsel i sitt eget folk, er folkemord?

Kan det tenkes at det å systematisk jobbe for å frata kritiske røster i en folkegruppe ytringsfriheten, den viktigste formen for selvhevd, bærekraft, kommunikasjon, samhold og forståelse, kort sagt overlevelse, i et sivilisert samfunn/gruppe, er folkemord?

Kan det tenkes at politiske og økonomiske tiltak for integrere og assimilere andre folkegrupper i en folkegruppe er å bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis?

Svarene på disse få spørsmålene gir seg vel egentlig selv for mange av oss. Har du andre og kanskje bedre og mer graverende eksempler på hva som kan kvalifisere som folkemord?

Dette er noe som må diskuteres vidt og bredt, avklares og eventuelt tas rettslige skritt mot før det er for sent.

Kilde- Vedum etterlyser tiltak mot befolkningsnedgang i nord avisen Nationen