Fremskrittspartiets (Frp), Mazyar Keshvari

Mazyar Keshvari var Frps eksempel på en godt integrert innvandrer, men «nordmannen» ble siktet for å forsyne seg av fellesskapets midler.

Keshvari dømt til sju måneders fengsel

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari får sju måneders fengsel. Det kommer fram i en fersk dom fra Eidsivating Lagmannsrett, som er enig i tingrettens straffeutmåling og dermed forkastet anken, melder DN.

Den tidligere Frp-profilen ble i oktober i fjor dømt til sju måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri for juks med reiseregninger på Stortinget. Påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten.

Ubetinget fengsel vil si at straffen sones i fengsel, mens betinget fengsel vil si at straffen ikke nødvendigvis må sones i fengsel, men på nærmere angitte betingelser.

«Det er bra at påtalemyndighetens anke ble enstemmig forkastet. Keshvari skal ikke negativt særbehandles ved å ha et eget straffenivå. Lagmannsretten reduserte også beløpet for bedrageriet litt, og mente perioden var 1 år mindre enn tingretten. Nå håper vi saken er avsluttet», uttaler Keshvaris forsvarer John Christian Elden til DN.

FrP er et liberalistisk parti, et integreringsparti

Mediene vil naturligvis legge vekt på partitilhørighet fremfor gjerningsmannens opprinnelse, men mange vil stille seg spørsmålet om hvorfor korrupsjon og bedrageri i Norge – i så stor grad – begås av «våre nye landsmenn».

I motsetning til spesielt de rødgrønne hevder FrP’s partileder Siv Jensen å være folkets tjener. «Vi skal være folks tjenere, ikke deres herskere. Måten å løse folks hverdagsproblemer på, er å snakke med dem», sa Siv Jensen til Nettavisen for over ti år siden.

I dag hører ikke Bilderberger-Jensen en gang på sitt eget partis landstyrevedtak. Så opptatt er hun av å beskytte visse uetniske og uetiske norske statsborgeres barbariske usedeligheter, at hun sporenstreks måtte berolige forskrekkede jøder om at et barneomskjæringsforbud aldri kommer til å skje på hennes vakt. Hvor ligger da egentlig FrP’s lojalitet, hos Israel eller hos Norge? Er det mafia og penger under bordet som avgjør?

Dersom FrP hadde til hensikt å redusere eller reversere innvandringen burde de ikke heller forlangt en tittel som f. eks. deporterings- eller repatrieringsminister, når de var i regjering?.

I årevis har innvandringstrøtte nordmenn gått på limpinnen

Fremskrittspartiet har en – for globalistene – uvurderlig viktig rolle i et venstre-høyre skuespill ved navn «stortingsvalg» som frembys til norske velgere hvert fjerde år for å gi innbyggerne en illusjon av selvbestemmelse. Som vi har vist over fører FrP i likhet med samtlige partier på Stortinget – hver på sin måte – en anti-nasjonal politikk som vil gjøre etniske nordmenn til minoritet i eget land på kort tid.

Masseinnvandring er invasjon, og integrering er – streng eller ikke – en aksept av invasjonen.

Vår bastante mening er at: Å stille krav til innvandrere stopper ikke innvandringen.

Kilde – Keshvari dømt til sju måneders fengsel Dagbladet