Frps kuvending – slår seg nå sammen med Rødt, SV og Sp i omkampen mot Acer

Fremskrittspartiets Terje Søviknes

Frp slår seg sammen med Rødt, SV og Sp i omkampen mot ACER. Frp er blant partiene som stemte for å melde Norge inn i Acer for bare tre år siden. Nå har de ombestemt seg og er imot en tilknytning til EUs energibyrå, melder NTB.

I Stortingets energi- og miljøkomiteen kom det tirsdag fram at også Frp stiller seg bak forslaget til Sp og Rødt om å si nei til videre norsk tilpasning til Acer.

– Acer var noe vi gikk med på som et kompromiss i regjering på samme måte som man inngår andre kompromisser. Nå ønsker vi å trekke Norge ut av Acer og sikre nasjonal råderett over ressursene, sier Gisle Meininger Saudland (Frp) i komiteen til NTB.

Det var Fremskrittspartiets Terje Søviknes som var olje- og energiminister da Acer-saken ble lagt fram for Stortinget i våren 2018. Han kalte den gangen kritikken og motstanden av Acer for skremselspropaganda.

Frp støtter nå omkampen sammen med Rødt, SV og Sp. Dette er ikke nok til å få et flertall i Stortinget.

I mars tillot Høyesterett at Nei til EU får reise saken om EUs tredje energimarkedspakke. Behandling av saken vil starte i Oslo tingrett, trolig en gang til høsten eller tidlig i 2022.

Prinsippet i saken ligner på saken om jernbanepakken fra slutten av mars der Høyesterett avgjorde spørsmålet om graden av myndighetsoverføring fra Stortinget til EU.

Høyesterett i plenum avsa 1. mars 2021 sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene.

I pressemeldingen fra Nei til EU heter det:

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven. 

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven. 

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene ACER og EUs energiunion har for det norske samfunnet. 

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018.  

– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder, nemlig energisektoren. Suverenitetsavståelsen kan få inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Roy Pedersen. 

– Vi noterer med interesse at Høyesteretts flertall anfører at EUs energibyrå ACER via ESA kan fatte vedtak av betydning for Statnett og at det er EFTA-domstolen og ikke norske domstoler som kan prøve om en eventuell bøtelegging er i tråd med regelverket, sier Pedersen videre.

Les Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål 

Kilde – Nationen