Historieprofessor vil bygge mur rundt Europa for å stoppe innvandringen

Dansk Folkeparti Årsmøde 2018 Søndag Anders Vistisen og Uffe Østergaard er en dansk historiker og debattør med speciale i europæisk identitetshistorie.

Den danske historieprofessoren Uffe Østergaard skriver i Politiken at han vil bygge en mur rundt Europa for å stoppe innvandringen. “Integrering” er mislykket, mener han.

Etter andre verdenskrig var det en sterk tro på at den nordiske velferdsstatsmodellen var så robust og tiltrekkende, at den kunne integrere alle ’fremmede’. Det trodde professor i europeisk idéhistorie Uffe Østergaard også – men det gjør han ikke lenger. I sitt essay beskriver han sin dreining vekk fra ideen om multikulturalisme, til nå å ønske å bygge murer rundt Europa.

Tiden er kommet for å bygge Fort Europa.

Europas velferdssamfunn kan ikke klare den gigantiske folkevandringen som vi kun bare har sett begynnelsen på. Den eneste måten å beskytte oss på er å bygge en mur rundt EU.

FN anslår at Afrikas befolkning vil omtrent fordoble seg i løpet av den neste generasjon – fra 1,2 milliarder i dag til omkring 2,5 milliarder i 2050. Bare i Nigeria vil det være cirka 400 millioner mennesker, nesten like mange som i hele EU.

»Vi blir pinadø’ nødt til å beskytte oss mot den enorme folkevandringen som er i gang. Folkevandringen er en logisk konsekvens av globaliseringen, fordi alle afrikanerne sitter på deres mobiltelefoner og kikker på det rike, lykkelige liv i Europa, og så vil de også opp og bli en del av det. Det er meget naturlig, men det går ikke for da bryter vårt land og kontinent fullstendig sammen. Vi kan ikke fortsette med at alle bare kan komme hit og få del i de velferdssamfunn som vi har lykkes med å utvikle her i Europa«, sier Østergaard.

KILDE- Politiken. 

KILDE-https://politiken.dk/magasinet/interview/art5628398/Tiden-er-kommet-til-at-bygge-Fort-Europa