I den multikulturelle hovedstaden Oslo, evner ikke politiet å ta ut tiltale i voldtektssaker før henleggelsesfristen

Politiet i den multikulturelle hovedstaden evner ikke å ta ut tiltale i voldtektssaker før henleggelsesfristen.

Rapporten fra statsadvokaten viser at 131 saker er blitt liggende 12 måneder eller mer etter at de ble anmeldt. 41 av disse er voldtektssaker.

— Vi har store utfordringer når det kommer til seksuallovbrudd og saksbehandlingstid, erkjenner Grete Lien Metlid overfor Aftenposten.

Videre avdekker rapporten fra statsadvokaten at 581 seksuallovbruddssaker ikke er avgjort etter 3–12 måneder.

Av disse er det hele 152 voldtektssaker. Fristen for å henlegge eller ta ut tiltale i en voldtektssak er 130 dager. Tallene «gir grunn til bekymring», ifølge rapporten.

Juristforbundet: – Kjøper biler fremfor å oppklare voldtektssaker

Sverre Bromander er leder for Juristforbundet Stat, politiadvokater, statsadvokater og dommerfullmektige.

Han etterlyser satsing fra regjeringen på politietterforskere, politi- og statsadvokater og domstolene.

– Jeg vil ha en god begrunnelse for å kjøpe nye helikoptre og biler fremfor å sørge for at de som blir voldtatt får saken sin oppklart, sier Bromander til Aftenposten.