Kristne irakere advarer: Sverige kommer til å bli muslimsk

Flere kristne i Irak advarer om hva som vil skje med Sverige i fremtiden. Islamister overtar sannsynligvis landet, lyder advarselen, som man kan lese i avisen Världen Idag.

En av grunnene som nevnes, er den enorme utenlandske innvandringen som har funnet sted de siste tiårene. Eksempelvis utheves Frankrike som en nasjon som har fått et stort antall muslimske innvandrere som franske statsborgere.

Kristne irakere som Världen Idag har snakket med, sier at Sverige er et av de landene som nå mister kontrollen. Riktignok fremsetter islamistene ingen store krav om politisk makt i Sverige, men det er bare en slu taktikk, argumenteres det med.

– I islam er det et uttrykk som heter taqiyya. Dette betyr at radikale muslimer «ligger lave» og tilpasser seg et mer ikke-religiøst samfunn for å samle makten, forteller en kristen iraker til avisen.

Selv om ikke alle muslimer er jihadister, så tror de aller fleste på Muhammed som vil at verden skal være muslimsk.

Og hvis radikale muslimer på sikt evner å overta Europa, vil de ikke behandle kristne og andre “vantro” med den samme toleransen som de selv har vært så privilegerte å få oppleve.

Imidlertid hevder islamolog Rickard Lagervall – aktiv ved Lund universitet og Jönköping universitet – at muslimer ikke vil komme til å ta over, “fordi de er en minoritet”.

Men dette endres selvfølgelig fullstendig gjennom fremmedkulturelle fødsler, innvandring og familiegjenforeninger.

Politisk Ukorrekt oppsummerer: Toleranse er en utdøende sivilisasjons siste dyd.

«Toleranse», «flerkultur» og «inkludering» er i årenes løp ved myndighetenes påtrykk blitt innbakte honnørbegrep som anvendes i ordkrigen mot de fedrelandspatriotiske motstrømningene i samfunnet. Dette er imidlertid selvdestruktive begreper som på kort sikt vil ta fra oss vår historisk opptjente frihet og selvstendighet.

Toleranse er apati og defaitisme. Toleranse handler ikke om verdier, men om samfunnsundergravende anti-verdier som legger veien åpen for totalitære krefter. Toleranse er ikke et honnørbegrep, men tvert imot en skammelig og åpen invitasjon til ødeleggelsen av vår sivilisasjon.

Kilde: Kristna i Irak varnar för ökat islamiskt inflytande i Sverige (Världen Idag)