Merethe Solberg: LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen

LO leder Peggy Hessen Følsvik. Foto skjermdump Youtube

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm».

Saken har blitt ekstra betent fordi partiet Demokratene møtte opp på demonstrasjonen ved Stortinget. De fikk beskjed fra arrangørene om at dette ikke er et partipolitisk arrangement, og måtte derfor holde seg på sidelinja.

Etter demonstrasjonen kom det kritikk fra LO-lederen om at Industriaksjonen går i ledtog med krefter fra ytre høyre.

Det er Merethe Solberg, leder av Fellesforbundets avdeling 10, som sier i sitt debattinnlegg til FriFagbevegelse, at hun vil ha en LO-leder som forstår utfordringene til medlemmene deres, og at mennesker fra ytre høyre kanskje er LO-medlemmer også.

Vi deler videre hennes debattinnlegg her.

Nylig ble vår LO-leder intervjuet i Klassekampen.

Hun er kritisk til kraftdemonstrasjonen blant annet fordi hun mener at det er mange krefter langt ut på høyresiden i Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm.

Det kan godt være, men det kan godt være at de kreftene på ytre høyre siden er LO-medlemmer også.

Det har vært en oppfordring tidligere i gruppa om å melde seg ut av LO fordi de mener LO ikke gjør nok. Det er jeg ikke enig i.

Men jeg er heller ikke enig i at LO lederen vår skal være kritisk til en demonstrasjon som vi på “gulvet” i fagforeningen mener er en viktig kamp for medlemmene våre.

Vi har medlemmer som sliter med å betale regningene sine, og strømmen er en stor del av problemet.

Kritisk til kritikk

Det var kanskje helt riktig av LO-ledelsen og sekretariatet og ikke holde appell foran Stortinget 19.09.2022, sett i lys av vedtak som er fattet.

Jeg syns ikke det er riktig at de skal være kritiske til oss andre i fagbevegelsen som faktisk var der og tok på oss fagforeningshatten og kjempet kampen for våre medlemmer sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm».

Strømpriskrisen vi nå står ovenfor er noe som opptar alle, og det er mange som sliter økonomisk. Det må LO-lederen ta innover seg, og bør derfor holde seg for god til å kritisere en slik demonstrasjon.

Det er faktisk lov til å av og til ikke mene noe som helst eller uttale seg til media. Dette er en sånn sak.

Debatt: «LO-leiaren neglisjerer uroa og det sterke engasjementet hennar medlemmer viser»

Vanlige medlemmer

Vi er opptatt av at bedrifter skal klare seg, det er arbeidsplasser.

Det er derfor bra at LO-lederen vår er opptatt av det samme, og i den saken er hun tydelig på hvor viktig det er at Stortinget ikke kaster bort tiden på politisk spill, det er vi vel alle enige i.

Men jeg kan ikke se at det nevnes noe om det vanlige medlemmet i LO, hvor blir det av den diskusjonen?

Hvor diskuteres det enda bedre løsninger for medlemmene?

Å løfte sammen

Det er derfor det var helt nødvendig for fagforeningene i LO å delta på kraftdemonstrasjonen.

Nettopp for å vise medlemmene våre at vi bryr oss og tar den kampen med dem. Dette er en krise som direkte angriper medlemmene våre hardt i lommeboka. En kamp som er vanskelig å kjempe for den enkelte alene, en krise vi alle må løfte sammen.

Vi må ha en LO-leder som er tydelig og som forstår utfordringene medlemmene våre står ovenfor, og ikke en som er mer opptatt av å vippe statsråder av pinnen og fronter alle andre kamper enn kampene for medlemmene.

Det er ikke rart vi møter medlemmer som tror at LO-lederen er en politiker. 

Vi har blant annet medlemmer som er i lavlønnsbransjer, pensjonister som har vært med på å bygge LO til det de er i dag. Det er viktig at vi kjemper denne kampen med dem og for dem.

Kilde – «Det er ikke rart vi møter medlemmer som tror at LO-lederen er en politiker» FriFagbevegelse