Miljøpartiet De Grønne i Tyskland vil ha millioner av “klimaflyktninger” til Europa

Arkivbilde fra tidligere migrantkaravaner.

Miljøpartiet De Grønne i Tyskland krever nå at industrialiserte land mottar såkalte “klimaflyktninger” fra hele verden. Dette er på grunn av alle “klimagasser” som sendes ut av rike land, oppgir Bild.

Det er De Grønne i Tyskland som nå vil at landet skal åpne sine dører for såkalte klimaflyktninger.

Politikere mener at det særlig er den vestlige verdens plikt å motta mennesker på grunn av så mye “klimagassutslipp”.

Klimaflyktninger fra hele verden bør dermed få lov til å flytte til industrialiserte land mener de, hvis partiet får bestemme.

– Statsborgerskap i vertslandet kan være et alternativ, sier Claudia Roth fra De Grønne. Nøyaktig hvor mange det ville dreie seg om er uklart. I følge estimater strekker tallet seg fra 25 millioner til en milliard mennesker innen 2050.

De Grønne siterer Verdensbankens tall på 140 millioner klimaflyktninger i 2050, men da er bare Afrika, Sør-Asia og Sør-Amerika inkludert. I følge De Grønne trues hele øystater i Stillehavet av å “forsvinne” på grunn av klimaendringer.

Andre partier synes imidlertid at ideen er galskap, og det pekes blant annet på hvor stort sikkerhetsproblemet med innvandringen har blitt i Tyskland.

Linda Teuteberg fra Det frie demokratiske partiet (FDP) kaller ideen en “statsfinansiert verdensredningsfantasi” og påpeker at Tyskland ikke kan bli “verdens Noas Ark”.

CDU advarer om at forslaget vil skape nye store asylstrømmer til Europa. Regjeringen er også skeptisk og vil heller gjøre det slik at folk fortsatt kan bo i sine respektive hjemland.

Klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring til Europa?

Politisk ukorrekt har tidligere delt flere innlegg om temaet klimaflyktninger.

Ved dette såkalte grønne skifte innad i Europa, har mange europeiske land – inkludert Norge og Sverige – underskrevet FNs migrasjonspakt.

Denne legger igjen føringer fra en globalistisk elite om hvordan Norge og Sverige skal ta i mot enda flere migranter i årene fremover. Da er det også såkalte “klimaflyktninger” fra den tredje verden som vi “skylder å importere” pga klimagassutslippene våre.

Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til- så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Kilde: Bild

Kilde: FN: 22 millioner klimaflyktninger i verden – klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring? (Politisk Ukorrekt)