Multikulturalisme: Norske landssvikermyndigheter har omgjort landet til en krigsskueplass

Advarslene har vært her i årevis

«Vahl skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever og 50 ansatte.Skolen er flerkulturell, og ønsker at dette skal være en ressurs i opplæringen og oppdragelsen av barna.» Dette er Oslo-skolens egen beskrivelse av seg selv på sin nettside. Virkeligheten er langt mindre rosemalt.

«Jeg var eneste elev i klassen med etnisk norsk bakgrunn og opplevde mye mobbing på Vahl skole (wiki) i bydel Gamle Oslo», sier en jente som var tidligere elev i et avisinnlegg i Aftenposten.

Når hun klagde til læreren etter å ha bli kalt «jævla norsking», «hore» eller «hviting», fikk hun ofte som svar at mobberne «hadde det vanskelig hjemme». Lærerne stilte seg på mobbernes side fordi mobberne var fremmedkulturelle. Det var hudfarge som var avgjørende.

Dette er den nye type rasisme som daglig utøves rundt omkring på barne- og ungdomsskoler i Norge. At multikultur skal «være en ressurs i oppdragelsen av barna», slik Vahl skole har i sin formålsparagraf, fungerer «merkelig nok» bare på papiret.

Rektor «blir trist»

Vahl skoles multikulturelle prosjekt har spilt total fallitt. Men hva sier rektor? Rektor Pål Nesse er lei seg og «blir trist når skolen ikke alltid lykkes». Med denne formuleringen «tar han ansvar» – og blir sittende. Ikke en gang noen praktiske forbedringer for framtiden kan han love.

Nå har den eneste norsk-etniske eleven flyttet, eller riktigere sagt flyktet, slik at skolen kan fortsette å bade i sin egen selvforherligende og brunbeisende raseideologi uten flere forstyrrelser.

Multikultur – en sukret giftpille for hvite samfunn

Når multikultur åpenbart ikke omfavner eller innbefatter norsk eller annen vertskultur rundt omkring i Europa, så er et bedre ord «fremmedkultur». Når fremmedkultur fremmes på bekostning av vertskultur handler det om fortrengning og invasjon. «Multikultur» er ensbetydende med mykt folkemord, og forsmaken på hva som venter oss.

Sør-Afrika i dag, hvor hvite systematisk blir fratatt sine landeiendommer og også i utstrakt grad sine liv, er som Norge i morgen dersom vi lar de falske godhetsapostlene fortsette sitt renkespill under multikulturens selvforherligende og dobbeltmoralske flagg.

– Muslimene på skolen sier at du kommer til djevelen når du spiser gris, forteller Elias (8).

– Når du spiser gris så kommer du til djevelen

– Muslimene på skolen sier at du kommer til djevelen når du spiser gris, forteller Elias (8) til NRK.no.  Han hadde vanskelig for å få venner på en nesten hel-muslimsk skole.

Se video: Elias gikk på en skole hvor andelen med fremmedspråklig bakgrunn er 97 prosent.

Les også: Uttalelse fra en religionsforsker: “Det er på tide at innflytterne til Norge å slutte å utnytte nordmennenes snillhet.”

Rase, religion, nasjon og familie

Menneskeheten står på fire pilarer som utgjøres av rase, religion, nasjon og familie. Alle disse pilarene er under kraftige daglige angrep fra tilsynelatende flere ulike kanter. Men alt kommer utvilsomt fra en felles koordinerende ondsinnet kilde som ønsker en «ny verdensordning» innført.

  • Rase eksisterer ikke, men likevel er det kun den hvite rase som er rasistisk
  • Religion er avleggs og avler krig, men utbredelsen av “fredens religion” islam må beskyttes
  • Nasjonale grenser er en fordomsfull ordning, men riktignok er det kun de europeiske grenser som må brytes ned slik at alle framtidige kriger kan unngås
  • Familie og ekteskapspakt er avleggs, men homo-ekteskap må legaliseres da kjønn og seksuell legning er «sosiale konstruksjoner» som må avskaffes

Det handler om å bryte ned den siste rest av menneskelig identitet. Mennesker uten en sterk identitetsfølelse er lett manipulerbare. Det er derfor det er så viktig å ramme de fire hovedpilarene som utgjør vår identitet; rase, religion, nasjon og familie.

Det gjelder å ikke la seg kue og manipulere. Tungvektsbokseren Muhammed Ali var en sterk talsmann for identitær stolthet gjennom sin bevisstgjorte rasetilhørighet.