Nei, Bondebladet! Det er ikke “samfunnet” som vil bli kvitt bøndene – det er globalismen

I en ny artikkel kalt – Samfunnet ønsker å bli kvitt oss – informerer bondebladet sine lesere om følgene av klimakur2030. Vi her på PU var tidlig ute og informerte om dette horrible programmet og den planlagte raseringen av landbruket som det vil medføre. Rasering av hele det norske landbruket for en årlig CO2-reduksjon tilsvarende kun 15 minutter av Kinas utslipp.

Det er ingenting feil med Bondebladets beskrivelse av følgene av klimakur-programmet for landbruket. Det er ikke her vi mener de er uklare:

Om politikerne tar Klimakur 2030 på ordet, forsvinner tre fjerdedeler av ammekuproduksjonen om ti år.

Nedgangen i jordbrukets sysselsetting, vil fordobles ved en større overgang fra rødt kjøtt til mer plantebasert kosthold. «Spesielt vil sysselsettingen innen ammeku- og saueproduksjonen stå overfor omfattende endringer de neste ti årene dersom tiltaket innfris», skriver forskerne.

Beregnet produksjonsnedgang, areal og dyr, er på rundt 70 prosent i perioden 2018–2030. «Ammekyr er redusert mest på grunn av høye utslipp og fordi de i mindre grad enn sau utnytter utmark», heter det i rapporten.

Vi skal slutte å spise rødt kjøtt. En slik omlegging av kostholdet vil føre til 5000 færre årsverk i landbruket, sier Geir Grønningssæter i landbruksdirektoratet. Det kunne vi lese et annet sted.

Det vi mener når vi sier at Bondebladet er utydelige er når de forteller bonden at det er “samfunnet” som ønsker bøndene bort. Hvilket samfunn spør vi da? Hva er samfunnet?

Samfunnet er deg og meg og de 120 000 som til nå har meldt seg inn den nye FB-gruppen mot klimahysteriet, pluss alle de som ikke lenger tør å ta politisk ukorrekte standpunkt, og som lider i stillhet.

Ønsker vi, det norske folket, å kutte rødt kjøtt og å gå over til å spise insekter. Ja, du leste riktig, det er nemlig den videre planen?
Ønsker vi å “kvitte oss” med bøndene?
Har vi i det hele tatt blitt spurt hva vi ønsker, om noe som helst, i dette landet i det siste?

Nei, det er politikerene og enkelte deler av næringslivet som ønsker dette. En elite som nå har tettere bånd til utlandet enn til sitt eget land og folk.
Det er globalistene som ønsker dette.

Sanner, Rotevatn og Ropstad er ikke samfunnet, når de skremmer og lurer barn til å sende forsterkede klimamål, utover Klimakur-målene, til sine venner i FN. Lurer barna til å velge bort sin egen fremtid med et tastetrykk.

Det er disse samfunnstoppene som vil bli kvitt bøndene. Slik de nylig kvittet seg med pelsdyrnæringen først. Kan vi nå ane at dét kun var et oppvarmingsprosjekt. Ser vi en tråd her? Hvem blir neste ut? Svinebøndene kanskje, etterhvert som islam slår om seg, og stiller større og større krav?

Venstre-ekstreme pressgrupper, dyrevernere, veganere eller klimaktivister eller hva de nå kaller seg alle sammen, får bred dekning i system-media og jobber iherdig. For å kreve – og legitimere – det som egentlig er elitenes egne ønsker om avvikling av hele nasjonen Norge. Steg for steg. En bonde om gangen. At vi alle kun er bønder på det globale sjakkbrettet vil nok flere og flere smertefullt få erfare etterhvert, uansett hvor høyt på strå de skulle tro seg selv å være idag.

Og politikerene leverer, mens de kynisk skyver foran seg forskremte, krenkede og følelsesstyrte barn i aldersgruppen åtte til åtti.
Slik kan politikerene styre beinhardt mot uklare og upopulære mål, helt uten engang å virke styrende. De gjør jo bare det “samfunnet” vil og ønsker. Å “innfri” og “levere” heter dette nå, på Orwelliansk nytale.

Ta deg gjerne tid til å se siste fem minutter av denne videoen i det miste. Se den for å forstå hva vi snakker om her, og for å forstå hvor kynisk det hele er. Den viser seansen der Norge melder inn skjerpede klimamål ved å bruke barn, uskyldige “klima-agenter”.
For barna er det fortsatt lek og sikkert stor stas. Lite vet de at de blir brukt som virkelige agenter, for en virkelig agenda. En agenda som kun de færreste enda fullt ut forstår omfanget og resultatene av.

Bondebladet burde etter vår mening vært tydeligere overfor sine lesere, ikke beskylde samfunnet for globalismen. Det norske samfunnet er det motsatte av globalistisk, vi er gjennomgående nasjonalistiske. Kanskje uten å vite dette helt selv ennå. Tiår etter tiår med anti-nasjonalistisk propaganda har nok satt sine spor.
Vi må alle være dønn ærlige – og vi må alle stå sammen – om vi skal ha noe som helst håp om å stoppe den galskapen som nå rir landet vårt.