Norge ødsler bort milliarder til EU og FN – men nordmenn får ikke livreddende kreftbehandling

Samtidig som nordmenn dør i køer for å få tilgang på nye medisiner for å leve videre, så deler Solberg-regjeringen og Stortinget ut milliarder av norske skattebetalere sine penger til diverse FN-fond, EU-fond, klima-fond og regnskogskog-fond osv osv. Våre folkevalgte deler ut penger til nesten hele verden. Men: Siden du er norsk, så får du ikke denne livreddende kreftbehandlingen og kreftmedisinen du trenger for å leve.

Av Finn Helge Quist

MENINGER. I en nylig publisert internasjonal rapport* dokumenteres det at Norge stadig sakker akterut og at Norge nå er blant de land i hele vest-Europa som er tregest med å innføre nye og livreddende kreftbehandlinger. Videre dokumenteres det i den rykende ferske rapporten , at norske pasienters tilgjengelighet til de nye behandlingene er på bunnivå i Europa, og at kun enkelte land i øst-Europa ligger bak oss på listen. 

Det er dermed et faktum at saksbehandlingstiden i Nye Metoder/Beslutningsforum er uakseptabel lang. Det er også et faktum at Norge i økende grad sier nei til nye kreftbehandlinger som andre land det er naturlig å sammenligne oss med velger å innføre for sine innbyggere.

FORTVILT SITUASJON FOR NORSKE KREFTPASIENTER

Jeg og mange andre, har over flere år søkt å rette søkelyset på den uholdbare situasjonen som norske kreftpasienter opplever.  Situasjonen er spesielt krevende for de pasienter med alvorlig og livstruende kreft som er helt avhengig av å få tilgang på nye medisiner for å leve videre.  Pasientene vet at medisinene de trenger for å leve finnes, men de samler støv på lager mens Nye Metoder/Beslutningsforum åpenbart ikke har det travelt med å vurdere godkjenning.  Byråkratiet i Norge er tregest i hele Europa.  

Videre opplever fortvilte pasienter at når byråkratene endelig får sett på saken, så avslår Beslutningsforum i stigende grad å godkjenne kreftbehandlingene som våre naboland har innført for lang tid siden. 

Beslutningsforum sier på sett og vis følgende til alvorlige syke norske kreftpasienter:

 «Siden du er norsk, så får du ikke denne livreddende kreftbehandlingen.  Hadde du vært svensk eller dansk, så hadde du naturligvis fått den kreftmedisinen du trenger for å leve»

NORGE DÅRLIGST OVER HELE LINJEN

Situasjonen i Norge er prekær for alle EU-godkjente legemidler. Ser vi på den totale statistikken for alle nye og EU-godkjente legemidler – ikke kun kreft – er Norge på bunn i hele vest-Europa.  Ser vi på hele Europa – inkludert det «gamle «øst-Europa» – finner vi kun land som Makedonia, Serbia, Kroatia, Tyrkia, Bulgaria, Polen, Estland og Ungarn bak oss på listen.

Det er et stort sprik mellom det som våre ledende helsepolitikere sier og har som ambisjon, og det som er den faktiske situasjon. Ja, det er ikke bare et stort sprik, det er et hav mellom de ord politikerne uttaler, og det de faktisk gjør.

Like før Stortingsvalget sto Siv Jensen på torget i Stavanger under et valgmøte og sa at Fremskrittspartiet ønsket raskere innføring av nye kreftmedisiner.  Dette skulle være et prioritert område for Fremskrittspartiet ble det sagt.  Mitt eget parti Høyre, som jeg er medlem av og tidligere tillitsvalgt i, var også på banen før Stortingsvalget for snart to år siden, og lovte å innføre en rekke nye tiltak, som skulle sikre en bedring av situasjonen.

Nå vil det være urettferdig å «henge ut» kun FrP og Høyre, siden samtlige politiske partier på Stortinget har vist en unnfallenhet i denne saken som er under enhver kritikk. Det er ingen politiker i Norge, uansett parti, som har stått frem og vist «eierskap» til denne saken, eller som har gjort noe som helst av betydning i denne livsviktige saken for alvorlige syke norske kreftpasienter.   

Men i den lange rekken av handlingslammede politikere, er det én mann som har et større ansvar enn andre. For det er nå engang slik at det er den til enhver tid sittende helseminister som har ansvaret.  Og når vi har hatt samme helseminister i mange år, og Norge i hans år som helseminister synker stadig lengre ned på listen over land som innfører nye kreftbehandlinger, kan det ikke være andre konklusjoner enn at hans innsats står til stryk-karakter.

Les hele leserinnlegget her: “Nye kreftmedisiner: Norge på bunn i Europa” (Haugesunds Avis)

Korreksjon: Etter at vi først publiserte denne artikkelen, er PU blitt gjort oppmerksom på at en nyere forskningsrapport er kommet, fordi det i den opprinnelige IQVIA-rapporten fra 2019 visstnok hadde forekommet noen feil. I den nye IQVIA-rapporten rykker Norge noen få plasser opp på tabellen over tilgjengelighet av kreftmedisin for landets innbyggere. Men fortsatt har Norge mange land foran seg, og uansett så hjelper ingen “forbedret statistikk” kreftpasienter i medisinnød – i ett av verdens rikeste land. Slik går det når man prioriterer globale nasjonsødeleggende instanser framfor å hjelpe egne svakerestilte grupper innenlands.

*) Den internasjonale rapporten det henvises til i denne kronikken, er utarbeidet av IQVIA.  Dette er årsrapporten for 2018, som ble publisert i februar 2019. IQVIA utgir årlig en av verdens mest anerkjente rapporter innen statistikk innen internasjonale helsetjenester. Rapporten omtales ofte som den årlige «WAIT-rapporten».