Norsk innvandringshistorie gikk fra tomme løfter til digre koranklosser

Kjøpesenteret Oslo City har nå fått betongklosser – på folkemunne kalt koranklosser – foran hovedinngangen. Dette for å sikre kundene mot terror. Betongbarrierer er nå blitt en “sikkerhetsstandard” ved alle kjøpesentre til Steen og Strøm, Europa over.

Hvordan kunne dette skje?

Den fremmedkulturelle innvandringen til Norge kom i gang for snart et halvt århundre siden. De første gruppene av pakistanske, tyrkiske, indiske og nordafrikanske arbeidsinnvandrere kom på slutten av 1960-tallet.

På turistvisum drev de gatelangs på jakt etter både bolig og arbeid. Veldedighet og myndighetenes tillempning av regelverket gjorde at de fikk bli igjen i Norge. Myten ble til at Norge trengte arbeidskraft og at de fremmedkulturelle tok jobber nordmenn ikke ville ha.

Multikulturen ble således pålurt det norske folk av løgnaktige politikere som lovet befolkningen at de fremmedkulturelle bare ville være her for en kort periode for deretter å reise hjem igjen. Men de norske myndighetene så gjennom fingrene med lovverket når det gjaldt disse nye “gjestearbeiderne”, som egentlig kun var turister i landet på tre måneders visum.

Usannheter om migranter og flyktninger lever den dag i dag. Men nå er omkvedet hos journalister, professorer og løgnaktige politikere at de fremmedkulturelle innvandrerne aldri behøver reise tilbake til sine respektive hjemland. “Retur? Og hjem til hva?”, er det vi ofte hører.

Syria

Krigen i Syria har satt Europa på en av de største migrant- og innvandringsprøvelser siden andre verdenskrig. Med i båtene er også andre migranter fra diverse tredjeverdens land som vil prøve lykken i Europa. Men noen masse-retur av migranter til Syria og andre land ved fred er ikke nevneverdig trolig.

Finnmark og Troms ble gjenoppbygget

Den skjebnen som rammet Finnmark og Nord-Troms høsten 1944 var et resultat av den totale krig. Få andre steder ble den gjennomført med slik grundighet. Den etterlot seg et arktisk landskap i ruiner. Befolkningen ble evakuert og spredt for alle vinder. Noen ble igjen og overvintret i berghuler og gammer.

Kirkenes ble brent ned til grunnen

Tror man virkelig at Finnmark og Nord-Troms ville blitt gjenreist hvis de kriserammede nordmennene i 1944, med et skuldertrekk, sa det samme som de importerte migrantene i kor med norske myndigheter sier nå: “Retur – og hjem til hva?”