Regjeringen vil legge til rette for en engangsløsning for ureturnerbare asylsøkere – Stålsett fikk viljen sin

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge nå kan få oppholdstillatelse.

Samtidig har departementet instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene.

Stålsett fikk viljen sin

Etter at det ble kjent at Stålsett brøt norsk lov har han blitt en slags martyr blant venstreorienterte og globale innvandringsforkjempere her i landet.

I systemmedia fremstilles Stålset ukritisk som en slags helt, som bare har bedrevet “sivil ulydighet”. Det er visst helt greit å bryte norsk lov, så lenge ulovlige innvandrere får bli i Norge.

Nå vil Kristelig Folkeparti endre regelverket: – Vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, sier KrFs Geir Toskedal til Vårt Land.

Lovbryterne hylles av systemmedia og politisk elite

Nå skal disse lovbryterne hylles og deres lovbrudd skal nå brukes som et politisk våpen. Der skal de ved hjelp av media oppfordre politikerne om å gi amnesti for papirløse i Norge. Fordi de mener loven er feil og “umenneskelig”. 

Også sjefredaktør i Nettavisen – Gunnar Stavrum hyller den nylig dømte Arne Viste. Stavrum går så langt, at han faktisk kaller Arne Viste for en hedersmann etter dommen: Hedersmann får fengselsstraff for protest mot kriminelt dårlig politikk

Den politiske kampen om såkalte ureturnerbare ulovlige innvandrere fortsetter med utdeling av priser og hyllest til lovbryterne.

Solberg-regjeringen gir etter

– Jeg er glad for at vi i dag har sendt på høring et forslag som følger opp dette punktet i regjeringsplattformen. Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

I regjeringsplattformen av 17. januar 2019 (Granavolden-plattformen) står det at:

«Regjeringen vil […] legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde straffedømte.»

Forslaget går ut på at utlendinger som har fått avslag på søknad om asyl, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge. Bestemmelsen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

I påvente av forskriftsendring har departementet instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om at utlendinger som potensielt kan bli omfattet av engangsløsningen ikke skal tvangsreturneres. 

Kilde- Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag