Rødt-politiker som tilhører voldelig antifascistisk miljø dømt i tingretten. Truet Selvstendighetspartiet

Kommunisten Stig Berntsen ble forvist fra Oslo sentrum, kastet på glattcelle og bøtelagt etter å ha oppført seg truende og filmet standen til Selvstendighetspartiet.

Nå er Stig Berntsen (wiki) dømt i Oslo tingrett. Dommen slår fast at politikeren må betale en bot på 9.500 kroner for å ha nektet å rette seg etter politiets bortvisning. I tillegg må Berntsen betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Stig Berntsen er forøvrig samme mann som i 2005 slo Demokratenes leder Vidar Kleppe i hodet under et valgmøte.

Berntsen, som er niende kandidat for Rødt i Oslo, oppsøkte tidligere i høst standen til Selvstendighetspartiet der den kjente danske høyreradikaleren Rasmus Paludan befant seg. Det var da Berntsen valgte å ta turen bort “for å markere avstand fra partiet og Paludans budskap”.

Berntsen: – Det er vanlig at man viser avsky mot rasisme

Ifølge politiet oppførte venstreekstreme Berntsen seg truende og filmet standen til Selvstendighetspartiet. Politiet prøvde først å få Berntsen bortvist fra området, noe han imidlertid skal ha nektet å etterkomme.

– Det er vanlig at man viser avsky mot rasisme, sier Berntsen

Retten: – Voldelig antifascist

I dommen legges det også vekt på at politiets etterretning mener Stig Berntsen og en venn tilhører et voldelig antifascistisk miljø. Og at Berntsen ble observert av politiet før bortvisning og den senere pågripelsen:

«Politiets etterretning tilsa at tiltalte og NN var knyttet til miljøet rundt
Antifascistisk aksjon. Politiet oppfatter personer tilknyttet dette miljøet som voldelige aksjonister.»

I dommen står det at tingretten ikke har grunn til å tvile på at politiet hadde grunn til å frykte forstyrrelse av ro og orden da Berntsen filmet den danske politikeren Rasmus Paludan ved Selvstendighetspartiets valgbod:

«Uavhengig av om påleggene delvis skulle bygge på uriktige vurderinger av situasjonen mener retten politiet hadde rimelig og fornuftig grunn til å gi påleggene, med andre ord lå det innenfor tiltaltes lydighetsplikt å følge påleggene. Retten kan ikke se at påleggene var uforholdsmessige, jf. politiloven § 6 andre ledd. Tiltalte fikk først fikk anledning til å bli værende mot at han sluttet å filme. Han ble pålagt å fjerne seg fra stedet da han begynte å filme igjen.»

— Jeg opplever dette som urettferdig og uriktig, sier Stig Berntsen.

Berntsen har imidlertid veldig små muligheter for å få gjennom en anke. Dersom saken skal ankes videre til Borgarting lagmannsrett, må den gjennom en siling i et domsoppnevnt utvalg.

Kilde- https://vartoslo.no/rodt-politiker-stig-berntsen-domt-i-tingretten-far-9-500-i-bot-etter-a-ha-nektet-a-flytte-seg-fra-valgbod-pa-karl-johan/