Den fullt lovlige organisasjonen SIAN terroriseres av venstreekstremister og muslimer på Tøyen

Kommunist fra terrorgruppen Tjen Folket

Ifølge Dagbladet var motdemonstrantene – flere hundre i tallet – blant annet fra Rød Ungdom, Fagforbundet og Tøyen for alle, og noen skal også ha kastet egg, frukt og flasker mot SIANs folk.

SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), som utgjør et sted mellom fem og ti aktive personer i offentligheten, holder taler på Tøyen torg som en del av sin demonstrasjon som begynte klokken 13.

SIAN fikk likevel holde stand på Tøyen torg. Kommuneadvokaten mente vedtak i bydelsutvalget var ulovlig

Nylig trakk bydelsutvalget i Gamle Oslo tilbake tillatelsen den den fullt lovlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

SIAN skulle nektes ytringsfriheten av bydelens administrasjon til å avholde stand på Tøyen torg førstkommende lørdag. I vedtaket om tilbakekallelse viste lokalpolitikerne til brudd på straffelovens rasismeparagraf og FNs barnekonvensjon.

I etterkant av vedtaket har kommuneadvokaten i Oslo slått fast at vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag. Kommunens jurister mener arrangementet ikke kan nektes avholdt, verken av hensyn til barns rettigheter eller rasismeparagrafen i straffeloven.

Kommunister og islamister tar ikke inn over seg at det er norsk lov som gjelder

SIAN reiste nå til Tøyen for å holde en av sine appeller, og mobiliseringen fra de ytterliggående venstrevridde kreftene satte seg kraftig i sving.

Hundrevis av islam-forkjempere har møtt opp.

Med god hjelp fra media og et velorganisert nettverk, kommer venstreekstremister og andre Islam-vennlige individer raskt på pletten for å terrorisere ytringsfriheten til SIAN.

Alt fra lokalpolitikere, voldskommunister, muslimer og andre innvandringssympatisører stiller seg opp bak gjerder og stengsler. Der står de hylende og skrålende og skal knuse det “onde hatet” til SIAN med det gode hatet.

Nyttige idioter for ISLAM

Kommunister og sosialister – og de muslimene som de allierer seg med – har gang på gang utvist voldstilbøyeligheter samt krakilsk oppførsel med skriking og annen ordensforstyrrelse.

Det er derfor ganske bekymringsfullt – ja, rent ut forskrekkende – at media og offentlige politikere er med på og hause opp og trigge mobben til mobilisering, og da ofte med retorikk som: “SIAN er rasister og nazister”.

Når dette blir gjentatt ofte og mange nok ganger, godt hjulpet av massemedia som er med på sirkuset, så blir massesuggesjonen i folket total – der alle vil bekjempe “hatet”.

“Hat” er den nye nøkkelordet som multikulturens forfektere nå fråtser i. Dette vet man utløser politianmeldelser, rettssaker og bøter. Den lenge slumrende rasismeparagrafen har fått bein å gå på slik at alle minoriteter med loven i hånd nå lett kan angripe en norsk majoritet som på sin side har fått munnbind.