SIAN-markering på Tøyen torg: Terrorganisasjonen Antifa og islamister inntok Tøyen

Shoaib Sultan sammen med voldskommunister og muslimer mot SIAN

De mest kjente venstreekstreme nettverkene i Norge de senere årene er kommunistgruppen «Tjen Folket», og «Antifascistisk Aksjon»  (også kjent som «Antifa» eller «AFA»). 

Blitz-miljøet, som mange i Antifa-nettverket knyttes til, har gang på gang utvist voldstilbøyeligheter samt krakilsk oppførsel med skriking og annen ordensforstyrrelse mot deres meningsmotstandere.

SIAN skulle nektes ytringsfriheten 

Alt fra lokalpolitikere, voldskommunister, muslimer og andre innvandringssympatisører stilte seg opp bak gjerder og stengsler. Der står de hylende og skrålende og skal knuse det “onde hatet” til SIAN med det gode hatet.

Mohammad Shoaib Sultan (midten) er en norsk organisasjonsmann og politiker for Miljøpartiet De Grønne. 

Kommunister og sosialister – og de muslimene som de allierer seg med – har gang på gang utvist voldstilbøyeligheter samt krakilsk oppførsel med skriking og annen ordensforstyrrelse.

Det er derfor ganske bekymringsfullt – ja, rent ut forskrekkende – at media og offentlige politikere er med på og hause opp og trigge mobben til mobilisering, og da ofte med retorikk som: “SIAN er rasister og nazister”.

«Venstreekstreme»

Flere lag med sperringer skulle holde «de gode» på avstand slik at de ikke kunne nå frem med det de mener er velfortjent vold:

Antifascistisk Aksjon (Antifa) hadde også troppet opp og gjort Tøyen til en venstreekstremistisk og Antifascistisk terror-sone.

https://www.facebook.com/antifascistiskaksjon/photos/a.747544165408126/1337589113070292/?type=3&theater

Det venstreekstreme nettverket hadde ifølge Dagbladet  mobilisert flere hundre fra blant annet Rød Ungdom, Fagforbundet og Tøyen for alle. Flere av disse skal ha kastet egg, frukt og flasker mot SIANs folk.

Etter at det hele var startet, hadde det ikke lenger vært mulig å verken se eller høre noen fra SIAN som talte bak flere lag med sperringer.

Politiet lot venstreekstremistene faktisk få lov til å sabotere, terrorisere og knuse ytringsfriheten til den fullt lovlige organisasjonen SIAN.

SE flere bilder og kilder her- https://www.document.no/2019/09/28/sian-markering-pa-toyen-torg-vart-inntrykk-en-sokkvat-lordag/