Ytre venstre, islamister og Fagforbundet – tar ikke inn over seg at det er norsk lov som gjelder

Foto fra SIAN demo

Ifølge Dagbladet var motdemonstrantene flere hundre i tallet, og noen skal ha kastet egg, frukt og flasker mot SIANs folk. De kom blant annet fra Rød Ungdom, Fagforbundet og Tøyen for alle.

SIAN skulle nektes ytringsfriheten av bydelens administrasjon til å avholde stand på Tøyen torg førstkommende lørdag. I vedtaket om tilbakekallelse viste lokalpolitikerne til brudd på straffelovens rasismeparagraf og FNs barnekonvensjon.

I etterkant av vedtaket har kommuneadvokaten i Oslo slått fast at vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag. Kommunens jurister mener arrangementet ikke kan nektes avholdt, verken av hensyn til barns rettigheter eller rasismeparagrafen i straffeloven.

Nyttige idioter for ISLAM

Kommunister og sosialister – og de muslimene som de allierer seg med – har gang på gang utvist voldstilbøyeligheter samt krakilsk oppførsel med skriking og annen ordensforstyrrelse.

Det er derfor ganske bekymringsfullt – ja, rent ut forskrekkende – at media og offentlige politikere er med på og hause opp og trigge mobben til mobilisering, og da ofte med retorikk som: “SIAN er rasister og nazister”.

Når dette blir gjentatt ofte og mange nok ganger, godt hjulpet av massemedia som er med på sirkuset, så blir massesuggesjonen i folket total. Alle skal nå bekjempe “hatet”.

“Hat” er den nye nøkkelordet som multikulturens forfektere nå fråtser i. Dette vet man utløser politianmeldelser, rettssaker og bøter. Den lenge slumrende rasismeparagrafen har fått bein å gå på slik at alle minoriteter med loven i hånd nå lett kan angripe en norsk majoritet som på sin side har fått munnbind.

SE OGSÅ VIDEO FRA ANTIFA I USA

https://www.facebook.com/657015324686799/videos/2477831835666567/