Solberg-regjeringen gir 125 millioner kroner til FN-organisasjon – Vil hindre ustabilitet i Midtøsten

Trump kuttet støtten – nå gir Norge mer

For å hindre ustabilitet i Midtøsten kommer det nok et pengedryss fra Solberg-regjeringen. Denne gangen er det snakk om 125 millioner kroner fra norske skattebetalere. Nok en gang skal vi fore en utenlandsk FN-organisasjon. Norge kritiserer USA etter at landet kuttet all økonomisk støtte til palestinske flyktninger. USA har erklært at de kutter all økonomisk støtte til UNWRA.

– UNRWA har en nøkkelrolle for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov og rettigheter. I tillegg bidrar organisasjonen til å hindre ytterligere ustabilitet i Midtøsten. Derfor utbetaler Norge allerede nå hele kjernebidraget på 125 millioner kroner for 2020, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er en sterk og pålitelig giver til UNRWA. Som tidligere år, vil Norge også i år vurdere å støtte UNRWAs humanitære appeller. I 2019 bidro Norge med 117 millioner kroner til UNRWAs humanitære appeller i tillegg til kjernebidraget på 125 millioner kroner.

UNRWA fikk sitt mandat fra FNs generalforsamling i 1949. Mandatet ble fornyet for tre nye år i fjor høst. Resolusjonen fikk et overveldende flertall i FNs generalforsamling. Etter at USA i 2018 besluttet å trekke sin støtte til organisasjonen, har Gulf-landene og andre givere økt sine bidrag. Til tross for dette, er UNRWAs finansielle situasjon utfordrende, og de opererer med stadige budsjettunderskudd.

Kilde- Norge bidrar med 125 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)