Solberg-regjeringen lover bort milliarder til FNs globalist-elite – men nordmenn må stramme inn

Samtidig som det går bra med norsk økonomi, advarer nå flere økonomieksperter nordmenn mot tøffere tider.

Etter mange år med økonomisk vekst, er det tegn som tyder på at det vil avta. Nå presses politikerne til å ta ansvar.

Sjeføkonom Øystein Dørum i hovedorganisasjonen sier til DN at nå må nordmenn forvente tyngre seilas fremover, etter flere år med økonomisk medvind. Han mener vi kommer til å se en helt annen økonomisk vekst per innbygger og i kjøpekraft enn vi har sett historisk og at vi må justere forventningene.

I Sparebank 1 sitter sjeføkonom Elisabeth Holvik og ser noen mørke skyer på horisonten.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Sånn passe, men det går bra i Norge og de fleste er i jobb. Dersom vi skuer noen år fremover så vet vi at inntektsveksten blir mindre fordi oljeaktiviteten reduseres, og vi får større utgifter over statsbudsjettet som følge av at en mindre andel av befolkningen er i arbeid, sier hun til ABC Nyheter.

Siv Jensen (Frp) sier innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom i Norge

Tidligere i år uttalte Siv Jensen at innvandring bidrar til ulikheter og barnefattigdom. Samtidig velger nå Frp og regjeringen å gjøre familiegjenforening billigere. Og dermed importeres enda flere velferdsmigranter til Norge.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i går nedjusterer regjeringen avgiften for familiegjenforening for personer med fluktbakgrunn med 25 prosent, fra 10.800 kroner til rundt 7.800 kroner. Det vil si at en familie på fire, hvorav tre av medlemmene hentes til Norge gjennom ordningen, sparer over 10.000 kroner.

Familiegjenforening, som står for det meste av innvandringen til Norge, gjør regjeringen nå altså enda billigere.

Regjeringen går også inn for å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2020, det samme som i år. Det er omtrent det samme som under flyktningkrisen i 2015, da Norge tok imot 3120 kvoteflyktninger.

Solberg-regjeringen lover bort milliarder til FNs globalist-fond – vil kutte tillegg for uføretrygdede

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme uføretrygdede for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Skjermingstillegget er en kompensasjon til uføretrygdede, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan.

Nå mener regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Ministeren misbruker nok en gang også informasjon om regelverket, til å skape et falskt inntrykk av at AAP-ordningen er blitt bedre og mer effektiv. Realiteten er at vi får flere uføretrygdede og flere på sosialhjelp. Ingen av delene fører til økt yrkesdeltakelse for kronisk syke personer. De NAV-ansatte går nå ut via sin fagforening og sier dette klart.

Samtidig:

Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet – 800 millioner kroner per år fra 2020

Solberg-regjeringen – som nylig også har satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger – har også nylig annonsert på FNs klimatoppmøte at Norge vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. Norske skattebetalere sine penger sitter løst i disse dager når Erna er på “verdensturné”.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader, ifølge Regjeringen. no

Politisk Ukorrekt konkluderer:

Våre folkevalgte har påbegynt dekonstruksjonen av en velferdsstat som åpenbart vil forsvinne. Den forsvinner i samme hastighet som folkevandringen og demografien endres i Norge.

Kilder:  ABC Nyheter, Nettavisen og Politisk Ukorrekt