Solberg vil sørge for “rettferdig tilgang” til covid-19-vaksiner over hele verden – Delte ut 100 millioner kroner

Arkiv foto

Norge gir 100 millioner kroner som skal sikre at lav- og mellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksiner når de blir utviklet.

Statsminister Erna Solberg deltok på toppmøtet «Global Goal: Unite for our Future». – Norge gir her 100 millioner kroner til giverarmen av den globale innkjøps- og distribusjonsmekanismen, «Covax-fasiliteten», sier Solberg, til Regjeringen.no.

Pengene går til en global innkjøps- og fordelingsmekanisme som skal sørge for rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner over hele verden.

– Norge vil gjennom dette bidraget sikre at lav- og lavere mellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksine til overkommelige priser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Unite for our Future er en kampanje lansert av EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og Hugh Evans, leder for den internasjonale pådriverorganisasjonen Global Citizen.

Formålet med toppmøtet er å samle inn tilstrekkelig ressurser til å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe covid19-pandemien og for å støtte fattige land til å håndtere konsekvensene av pandemien. Den politiske delen av toppmøtet følges opp med en stor konsert med kjente artister og aktivister, som Miley Cyrus og Shakira, og med skuespiller Dwayne Johnson som vert.

Toppmøtet er en oppfølger til kampanjen som ble startet 24. april, da Verdens helseorganisasjon (WHO) sammen med en gruppe land og aktører lanserte en felles visjon for hva et globalt fellesløft skulle få til. Norge har vært blant støttespillerne fra starten av.

4. mai ble det avholdt en giverkonferanse hvor en stor gruppe av verdens ledere til sammen forpliktet 10 milliarder euro/100 milliarder kroner. Til tross for at det var et enormt beløp, er det ikke tilstrekkelig til å sikre at pandemien bekjempes på en effektiv måte.

– Jeg er imponert over hvordan verden har kommet sammen og mobilisert store ressurser for å sikre at vi får utviklet og produsert vaksiner og medisiner. Kun gjennom globalt samarbeid og fellesskap kan vi lykkes med å stanse pandemien. Kostnadene er enorme, men sammenlignet med hva pandemien koster i menneskelig lidelse, økonomisk tilbakegang og fare for politisk og sosial uro, er de små. Vi har ikke råd til å la være å investere det det koster, sier statsminister Erna Solberg, som også denne gangen sammen med EU-kommisjonens president, lederen for Global Citizens og andre stats- og regjeringssjefer har stått i spissen for kampanjen.

Statsministeren vil delta i en rundebordssamtale sammen med blant andre Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed, Verdenshelseorganisasjons leder Tedros Adhanom Ghebreyesus, artister og aktivister.

Norge har gjennom sitt engasjement for å etablere og støtte vaksinekoalisjonen Cepi og gjennom bidrag til vaksinealliansen Gavi, markert seg som en sentral pådriver for rettferdig global tilgang til vaksiner.

– Vi vil fortsette det internasjonale arbeidet for at vaksinen blir godt tilgjengelig både i rike land og lavinntektsland. Det er for oss helt avgjørende at vi kan arbeide sammen med andre land, globale helseaktører og sivilsamfunn for å sikre rettferdig global tilgang til vaksiner, sier utviklingsminister Ulstein.

Kilde – 100 millioner kroner til lav- og mellominntektsland Regjeringen.no