Arkiv foto. Karin Andersen og Audun Lysbakken

Det var mangelen på en grønn krisepakke som gjorde at SV brøt forhandlingene om oljeskatt tidligere i uken, sier partilederen.

– Bunnlinjen i velferdsstaten er i ferd med å rakne, slo Lysbakken fast i en forhåndsinnspilt tale til SVs landsstyremøte lørdag.

Han viser til at økte kostnader og mindre skatteinntekter som følge av krisen gjør at skoler, barnehager, eldreomsorg, renhold og helsetjenestene i kommunene er under stort press.

– Svaret på krisen vi står i nå, burde vært en helhetlig plan for klima og industri. I stedet vil de andre partiene satse på én eneste ting, nemlig store skattefordeler for oljeselskapene. Det kunne ikke SV være med på, sier han til ABC nyheter.

– Nå kuttes det i fylker og kommuner over hele landet. Fra Arendal til Nordkapp. På Lillestrøm, i Bodø, i Trysil, i Oslo og i Vågan. Det betyr dårligere skoler for ungene våre, dårligere eldreomsorg og helsetjenester. Regjeringen svarer med at fylkene og kommunene allerede har fått penger gjennom en midlertidig bevilgning fra Stortinget. Alle som følger med, skjønner at dette på langt nær er nok, slår SV-lederen fast.

Tre krav

SV stiller nå tre krav til regjeringen:

* Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av coronakrisen må dekkes fullt ut.

* Det må komme en krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedriftene, og arbeid og tjenester i kommunene.

* Det må komme en kraftig økning i overføringene til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett.

– Det holder ikke med tomme løfter om at regjeringen skal ta fram kalkulatoren for å «regne litt på det», det holder ikke med rapporter og et stort «kanskje» om penger en gang i fremtiden. Det er nå krisen er, sier Lysbakken.

– Regjeringen mangler en plan

Han kritiserer nok en gang Solberg-regjeringen for å være grå og tafatt i møte med coronakrisen. SV-lederen mener regjeringen har skuslet bort muligheten til å ruste seg bedre mot den globale klimakrisen og krisen som kan oppstå når oljeinntektene tørker inn.

Les også¨- Klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring? – «Helt nødvendig» at klima gir asylgrunn, mener SV

Ny studie: Norge må fase ut olje først – av hensyn til fattige land

Størsteparten av produksjonen av olje, gass og kull må fases ut til fordel for fornybar energi innen 2050 om vi skal klare å begrense temperaturøkningen til halvannen grad – og Norge bør lede an, viser ny rapport.

Norge er best rustet i verden til å fase ut oljeproduksjonen raskt, ifølge en ny studie. Det må gjøres for å gi plass til utviklingsland i det globale karbonbudsjettet, sier en av forskerne bak studien.

– Om vi skal nå målene i Paris-avtalen, må utfasingen av fossilt brennstoff begynne nå. Spørsmålet er hvem som skal begynne.

Det sier Greg Muttitt ved UCL Energy Institute på Skype fra London. Han har prøvd å svare på spørsmålet i en studie publisert i forskningstidsskriftet Climate Policy denne uken.

Størsteparten av produksjonen av olje, gass og kull må fases ut til fordel for fornybar energi innen 2050 om vi skal klare å begrense temperaturøkningen til halvannen grad. Muttitt sin studie er det første detaljerte forsøket på å finne ut hvor denne utfasingen bør skje. Han kommer fram til at det er Norge, og dernest Storbritannia, Canada og USA som må sette opp tempoet. Norge pekes ut som best rustet i verden til å fase ut olje.

Vil bruke koronakrise til energiskift

Muttitt mener disse landene bør sette inn utfasingsstøtet nå, i stedet for å gi skattelettelser og statlige subsidier til en oljesektor rammet av lave priser og koronakrise. Han får støtte av Mohamed Adow, direktør for tenketanken Power Shift Africa, som er basert i Nairobi, Kenya.

– Parisavtalen sier at det ikke finnes noen framtid for fossilt brennstoff på lang sikt, så landene som kan må nå gå over til renere, mer bærekraftig energi. Tiltakspakkene som kommer i kjølvannet av koronasituasjonen er en mulighet til å omforme nasjonale økonomier. Myndighetene bør bruke øyeblikket til å få til forandring, skriver han i en kommentar til studien.

Dipti Bhatnagar i Friends of the Earth International legger også vekt på rike lands klimaansvar. Hun skriver fra Maputo, Mosambik:

– Aldri før har konsepter som rettferdighet vært viktigere, nå som vi oppfordrer til en nødvendig utfasing av fossilt brennstoff, og krever at de som har tjent best på skitten energi tar på seg en ledende rolle ved å betale for overgangen. Klimaendringer, covid-19, økonomisk krise: De sammenvevde krisene vi møter nå bør få oss til å åpne øynene og endre systemet.

Gulflandene får lengre tid

Når det gjelder rike, oljeavhengige land som Saudi-Arabia, Kuwait og Qatar, der opp mot 70 prosent av de statlige inntekter kommer fra olje, konkluderer studien med at også de må ta ansvar for å utfase ut – men få lengre tid på seg.

– En rettferdig måte å gjøre det på er å slå fast at de ikke kan kreve internasjonal støtte for å gjøre disse endringene, i motsetning til land som Kongo eller Angola. Men selv om de oljeproduserende gulflandene er veldig rike, er økonomiene deres helt og holdent bygget rundt olje. Så det vil være nærmest umulig for dem å fase ut fort. De vil trenge flere tiår, sier Muttitt.

Han ser for seg at fattige oljeavhengige land på sin side vil trenge mellom tretti og førti år på å fase ut sin oljeproduksjon, kombinert med økonomisk, internasjonal støtte.

Kilde – Lysbakken: – Velferdsstaten er i ferd med å rakne ABC Nyheter

Kilde – Ny studie: Norge må fase ut olje først – av hensyn til fattige land BistandsAktuelt