Torbjørn Røe Isaksen mente Høyre skulle likestille Den norske kirke med islam allerede i 2008

Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen

Høyre må bli enda tydeligere for å vinne valget neste år, mente Torbjørn Røe Isaksen den gang. Blant annet ved å likestille Den norske kirke med metodistkirken og islam.

I april 2007 ble han av Verdens Gang kåret til Norges største unge politiske talent etter en rundspørring i de forskjellige partiene. I 2008 ga han ut boken Høyre om! For en ny konservatisme. Han var redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva 2008–2009.

Torbjørn Røe Isaksen, ble foreslått inn i partiet som 1. vararepresentant til Stortinget fra Telemark i perioden 2005–2009. Isaksen ble enstemmig valgt som toppkandidat for stortingslisten i 2009. Og dermed ble det duket for flere anti nasjonale krumspring fra den kanten i tiden fremover.’

Etter katastrofevalget i 2005, da Høyre landet på 14 prosent, var lærdommen at man måtte snakke mer om mennesker og mindre om milliarder.Det er en linje partiet må gå videre med for å vinne tilbake borgerlig dominans, mener Røe Isaksen.— Arbeiderpartiet klarte å stemple oss som et kynisk pengeparti. Nå har vi mer bredde i saker vi tar opp, så vi er godt i gang. Men jeg vil at Høyre skal gjøre mer. Nå må vi tydeliggjøre oss foran neste valg ved å få frem at Høyre er en drivkraft på borgerlig side, sier han.

Den norske kirke må ikke ha noen særstilling

I 2000 gikk Høyre inn for å skille stat og kirke. Men partiet er delt i to i spørsmålet om hvilken stilling kristendommen og Kirken skal ha: Et trosnøytralt samfunn eller en naturlig plass i samfunnet? – Jeg er tilbøyelig til å mene det siste. Vi må skille stat og kirke, men ikke skille oss fra den kristne kultur-arven vår. Vi må anerkjenne at Norge er formet av kristendommen, men Den norske kirke må ikke ha noen særstilling, sier han. Vi må heller ikke pålegge statsråder tilknytning til Kirken. Heller ikke kirkestatsråden trenger en slik tilknytning, sier han.

Kilde – Må likestille Kirken og islam – Aftenposten