Tromsø kommune er ikke tjent med å innføre integreringsbarometer, mener administrasjonen

Avviser forslag om integreringsbarometer

Fremskrittspartiets Anni Skogman leverte tidligere i år inn en såkalt privatforslag om at Tromsø skulle følge Drammens eksempel – og innføre et barometer for å måle hvor vellykket integrering av innvandrere og flyktninger er i kommunen.

Skulle gi bedre statistikk

Barometeret skulle brukes for å gi et mer omfattende statistikkmateriale over hvordan integrering i kommunen fungerer, utviklingstrekk og også identifisere områder der det trenges ekstra innsats.

Tromsø kommune er ikke tjent med å innføre et såkalt integreringsbarometer, mener administrasjonen.

Administrasjonen i kommunen har nå saksbehandlet privatforslaget, og vender tommelen ned.

Blant annet har administrasjonen drøftet saken med de forskjellige enhetene som jobber med integrering, i tillegg til NAV, politiet og andre – og konkluderer med at all nødvendig statistikk finnes tilgjengelig via Statistisk sentralbyrå, SSB, skriver avisen iTromsø.

Administrasjonen i kommunen har altså konkludert. De har “all nødvendig statistikk” de trenger på dette området. De ønsker ikke mer omfattende statistikkmateriale over hvordan integrering i kommunen fungerer eller ikke fungerer.

Formannskapet skal behandle saken i neste uke, og innstillingen til vedtak er at kommunen ikke innfører et integreringsbarometer.

Kilde: – Avviser forslag om integreringsbarometer (iTromsø)

Les også: Halvparten er misfornøyd med integreringen av innvandrere

Det er utbredt skepsis blant folk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge. 48 prosent av de spurte synes integreringen går dårlig.

Det er en økning på 7 prosentpoeng siden 2013. Samtidig er det bare 17 prosent som synes integreringen går godt, 4 prosentpoeng færre enn for fem år siden. Det kommer fram i Integreringsbarometeret 2018, gjennomført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Tre av fire i befolkningen mener at «innvandrere helt og fullt må tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier». Samtidig mener like mange at «både innvandrere og nordmenn må tilpasse seg mangfoldet i det norske samfunnet».

Ni av ti er uenige i at innvandrerne selv skal kunne velge om de skal tilpasse seg det norske samfunnets kultur og verdier eller ikke.

Skepsisen til religiøse plagg er også utbredt. Ni av ti spurte sier klart nei til bruk av niqab, et plagg som dekker ansiktet, både på jobb og skoler. 83 prosent er også negative til at folk dekker ansiktet på gaten. 66 prosent sier nei til hijab på politifolk og 53 prosent sier nei til at lærere benytter dette plagget. Én av tre, eller 34 prosent, er også negative til at kvinner bærer hijab på gaten.