Antifa er det norske regimets venstre hånd på gateplan for å kneble opposisjonen mot den pågående nasjonssaneringen

Anneli Virtanen fra Alternativ Media

Politietterforskningen er ikke avsluttet ennå, men Voldsvenstre har sannsynligvis funnet et nytt offer i sin utrettelige jakt på “fascister”. På vei hjem fra et lokalt treningssenter i Trondheim ble nylig norsk-svenske Anneli Virtanen (bildet) i den relativt ferske nasjonalkonservative kanalen Alternativ Media brutalt slått ned av 3 maskerte personer.

Dette skjedde kort tid etter at Anneli Virtanen og hennes partner i Alternativ Media, Ronny Rønning, var blitt hengt ut i ABC Nyheter som “nazister”, til tross for deres uttalte anti-voldelige linje på sin stadig mer populære kanal.

Ronny Rønning gikk raskt ut med å peke på den nevnte artikkelen i ABC Nyheter som sannsynlig utløsende faktor for voldsepisoden. Rønning hevder at artikkelen muligens var et marsjsignal til fotsoldatene i den norske Antifa-bevegelsen til å begå “berettiget vold mot en fascist”, slik det også lyder ganske så eksplisitt på Antifa’s egen nettside.

Talende media-taushet rundt den brutale voldsepisoden

Ifølge Rønning er hendelsen ikke rapportert noe sted i norsk statssubsidiert systemmedia, og faktisk heller ikke i lokalavisen Adresseavisa. Blir en stemplet som “nazi”, er en i systemmedia tydeligvis en ikke-person som skal frarøves siste rest av menneskeverd.

Heller ikke de store nyere aktørene innen den alternative norske mediaverden, slike som Resett og Document, har omtalt saken, påpeker Rønning.

Det sier kanskje sitt om deres ståsted og berøringsfrykt for den nye pariakasten i Norge, dvs. alle som blir stemplet som “nazi’er” av en eller annen tilfeldig norsk venstreliberal mediakanal – det være seg stor eller liten.

Politisk Ukorrekt spør: Har politisk opposisjonelle i Norge noen rettssikkerhet?

Etterforskningen er fortsatt i gang. Sies det. PU tillater seg å tvile på at noen oppklaring eller strenge preventive straffer for ugjerningen er i vente. Vi kan selvfølgelig håpe det, men vi har mistet all tiltro til myndighetenes integritet.

Tvert imot tillater vi oss å påstå at norske myndigheter er sterkt medvirkende til denne enkeltstående voldsepisoden, både direkte og indirekte.

  • Indirekte ved å ha igangsatt en historisk stor masseinnvandring til landet, som utvilsomt har etnisk rensing av norske nordmenn i Norge som hensikt, og som har økt konfliktnivået i landet fra nærmest null til nesten hundre på få år.
  • Direkte ved å la Antifa-grupper få operere mer eller mindre fritt, og ved å gi disse informasjon om systemkritikeres gjøren og laden.

Vi har episoden på det nasjonalkonservative Scandza Forum sitt arrangement i Oslo i høst friskt i minne, da Antifa-tropper som på et gitt signal raskt okkuperte arrangementstedet. Den gang var det antagelig Filternyheter som sendte marsjordren til yrkesdemonstrantene i Voldsvenstre. I artikkelen ses leserne oppfordret til å tipse mer om det påtroppende arrangementet.

Politisk Ukorrekt har ikke “fellende beviser”, men indisier nok til å hevde med stor sikkerhet at Voldsvenstre er et nyttig redskap for det norske Bilderberger-regimet i deres nasjonssanering.

Vi ønsker våre kolleger i Alternativ Media en snarlig restitusjon, og lykke til videre i nasjonskampen!

Kilder: