Er hatytringer en større forbrytelse her i Norge enn å bruke ulovlige innvandrere som arbeidskraft?

Gunnar Stålsett

En 71 år gammel kvinne fra Bergen er i Høyesterett dømt til 24 dager betinget fengsel for å kalt debattant Sumaya Jirde Ali «din korrupte kakerlakk».

Det kan se ut for at såkalte hatytringer og brudd på rasismeparagrafer er en større forbrytelse her i Norge, enn det å bevisst bruke ulovlige innvandrere som arbeidskraft. Altså ulovlige asylsøkere som skal ut av vårt land.

I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

Kvinnen er dømt for brudd på straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Dommen gir ifølge Høyesterett både veiledning om hvilke ytringer som rammes av paragrafen, og om straffenivået ved slike lovbrudd.

Fant ikke grunnlag for ubetinget fengsel

Høyesterett legger vekt på at Sumaya Jirde Ali trakk seg fra offentligheten på grunn av mange hatefulle ytringer. Retten mener derfor at det må reageres med forholdsvis strenge straffer mot slike ytringer. Likevel mener den at dette ikke bør strekkes for langt.

Derfor kommer retten til at en ubetinget fengselsstraff vil være for strengt.

At lagmannsretten ville at kvinnen skulle måtte gå i fengsel fordi hun bruker ord i samfunnsdebatten, sier det meste om norsk rettsvesen i disse dager.

Kvinnen har også blitt en slags symbolsak for Antirasistisk Senter og tunge aktører innenfor systemmedia, som mente hun burde straffes hardt. Samtidig som de hyller dem som ansetter ulovlige asylsøkere og som bevisst utfordrer og bryter lovverket når det kommer til ulovlige innvandrere.

Nå skal disse lovbryterne hylles og deres lovbrudd skal nå brukes som et politisk våpen. Der skal de ved hjelp av media oppfordre politikerne om å gi amnesti for papirløse i Norge. Fordi de mener loven er feil og “umenneskelig”. 

Gunnar Stålsett dømt til 45 dagers betinget fengsel – slipper å sone

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett har i 14 år gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. – Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for, sier han, til NTB.

Den avgåtte Oslo-biskopen sto torsdag fram i Vårt Land og erkjente at han i 14 år har gitt en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse deltidsjobb som renholder.

Den ansatte er 55 år gamle Lula Tekle, som har vært i Norge i snart 19 år. Tekle ble fratatt skattekortet sitt etter en regelendring i 2011.

Hun hadde fast jobb og egen leilighet, men mistet da retten til å jobbe. Jobben hos Stålsett, som fram til da hadde betalt skatt og arbeidsgiveravgift for Tekle, mistet hun likevel ikke.

Stålsett fortalte offentlig om sitt lovbrudd selv om han etter utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sier Stålsett til avisa.

Stålsett sier han er vel kjent med de mulige konsekvensene han nå står overfor, men sier det er for ingenting å regne mot hva de papirløse opplever hver dag. Nå oppfordrer han politikerne å gi amnesti for papirløse i Norge.

Pakistansk MDG-politiker lover å bryte norsk lov: – “Må jeg, så må jeg”

Den pakistanske muslimen og MDG-politikeren Shoaib Sultan vil bryte norsk lov i “sympati” med tidligere biskop Gunnar Stålsett. Fordi han mener «loven er feil» og at norsk lov ikke er «etisk» overfor såkalte papirløse innvandrere som oppholder seg ulovlig i Norge.

– Jeg liker virkelig ikke å bryte lover, men mitt nyttårsforsett er noe så uvanlig som at jeg vil bryte loven i det kommende året, skriver han i et innlegg i Dagbladet.

Sultan har tidligere jobbet for Antirasistisk Senter

Sultan sitter i Oslo bystyre for Miljøpartiet De Grønne (MDG). Han var generalsekretær i Islamsk Råd Norge mellom 2007 og 2010. Fra september 2011 til oktober 2019 var han rådgiver hos Antirasistisk Senter.

Shoaib Sultan sammen med voldskommunister og muslimer mot SIAN

Nå hyller han den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett som i 14 år har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. –  “Jeg er ikke så modig som mange av mine helter, men jeg vet at jeg heller ikke kan leve med å ikke protestere mot denne uretten. Jeg håper at loven endres, for jeg ønsker ikke å havne i retten, men må jeg, så må jeg.”

Sultan bagatelliserer og undergraver norsk lov og det norske rettsvesen

Jeg liker virkelig ikke å bryte lover som nevnt, men mitt nyttårsforsett er noe så uvanlig som at jeg vil bryte denne loven i det kommende året.

Det er visse likheter mellom den 71 år gamle kvinnen fra Bergen , Gunnar Stålsett og Shoaib Sultan. Men også en vesentlig forskjell.

Det er likhet i den forstand at alle tre har handlet ut fra sine prinsipper. Men forskjellen er at Sultan og Stålsett bevisst utfordret lovverket, og at de begge har fremskutte posisjoner i samfunnet. 

Kilder: