Fremmedkulturelle og innvandrere uten norsk statsborgerskap kan ha økt valgoppslutningen

Oslo kommune arrangerte 336 valgmøter for unge minoriteter og innvandrere uten norsk statsborgerskap på Deichmans biblioteker for å øke valgoppslutningen.

Det kan se ut som at dette kan ha vært en “suksess” for valgoppslutningen nå ved kommunevalget.

Ett eksempel på dette er syriske migranter. Sist det var kommunevalg i Norge var det ikke flere enn 1000 syrere som hadde stemmerett. Ved årets valg har det tallet økt til 11.000.

Ifølge Nettavisen sin artikkel om temaet, så har antallet fremmedkulturelle med stemmerettighet økt drastisk de siste årene.

SSB melder også at antallet norske borgere med innvandrerbakgrunn har økt siden forrige valg.

– Til sammen har antallet stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økt fra 237.800 i 2015 til rundt 286.600 i 2019 – en økning fra 6 til 7 prosent, sier statistikkrådgiver Øyvin Kleven i SSB i en kommentar.

Utenlandske statsborgere og stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn utgjør ved høstens valg 670.300 personer – eller rundt 16 prosent av alle med stemmerett, skriver Nettavisen.

I Oslo utgjør gruppen 30,6 prosent av alle med stemmerett.

I motsetning til ved Stortingsvalget, er det ikke noe krav om å være norsk statsborger for å få stemmerett ved kommunevalget. Utenlandske statsborgere med minst tre års lovlig opphold får stemmerett. 

Kilde- https://www.nettavisen.no/nyheter/383400-utlendinger-har-stemmerett-ved-hostens-valg-i-norge/3423677997.html

Kilde- https://www.nrk.no/norge/for-fire-ar-siden-hadde-1000-syrere-stemmerett-_-na-er-det-11.000-1.14677931

Kilde- https://politiskukorrekt.org/oslo-kommune-arrangerer-valgmoter-for-innvandrere-uten-norsk-statsborgerskap-for-a-oke-valgoppslutningen/