Muslimer og andre innvandringssympatisører demonstrerer i svenske Skurup, etter hijab-forbud

Den svenske kommunen Skurup har innført slørforbud i kommunal drift. Dette blir ikke verdsatt av muslimene som holdt en demonstrasjon mot kommunens vedtak.

I desember stemte Skurups kommunestyre for et slørforbud på kommunens skoler og førskoler. Mandag kveld ble det demonstrasjon mot avgjørelsen. Blant dem var en rekke ikke-muslimske lærere som hadde slør. Samtidig lover rektoren på skolen å trosse forbudet.

Det var i forbindelse med kommunestyret 16. desember at Sverigedemokraterna fremmet og godkjente forslaget, noe som betyr at kommunen innførte forbud mot at studenter og ansatte skal ha på seg hode-tildekning, burka, niqab og andre klær som er ment å skjule enkeltpersoner.

SD fikk støtte av Moderaterna og det lokale Skurup-partiet mot de øvrige venstreliberale partiene, noe som resulterte i 22 mot 19 stemmer.

Avgjørelsen som ble tatt før jul har forårsaket stor debatt i Skurup og Sverige som helhet. Slørforbudet i kommunal virksomhet har vært et tema som splitter de politiske partiene. De venstreliberale kreftene hevder at å bære et slør på ingen måte hindrer integrering i samfunnet. Videre mener de at forbudet handler om rasisme og fremmedfrykt. Rasistkortet ble også dratt frem og brukt mot de som mot-demonstrerte.

Noen hundre mennesker skal ha deltatt i protestene – blant dem også mot-demonstranter.

– Forbudet handler om å nekte muslimske kvinner retten til deres kropper og ta bort deres demokratiske rett og valgfrihet. Det er en rasistisk politikk, sier Tasnim Raoof, styreleder for Malmøs unge muslimer.

Kilde – Samhällsnytt

Les også – SD fick igenom förbud mot slöja i skånsk kommun

Share via
Copy link
Powered by Social Snap