Prester og raddis-teologer går ikke bare i tjeneste for mer masseinnvandring til Norge – De lefler også med Islam

Raddis-teolog Sunniva Gylver

«Chrislam»: Raddis-teolog Sunniva Gylver med kristen-muslimsk andaktsbok

I boka «Tro på tvers» utforsker forfatterne – den muslimske «skautforsvareren» Bushra Ishaq og kristenteologen Sunniva Gylver – både sin egen og den andre sin tro.  Ifølge Den Norske kirke er dette den første kristen-muslimske andaktsboka i Norge.

Til Dagen sier Sunniva Gylver, som blant annet er prest i den norske kirke, tidligere programleder, trosformidler og forfatter: «Boka ønsker å bidra til å styrke samtalene om tro og trosidentitet midt i mangfoldet». Gylver legger med et lurt smil til at hun anser boka for en liten verdenssensasjon.

Sunniva Gylver har også tidligere begått sensasjoner, som da hun i 2006 ble den første kvinne til å tale i en norsk moské. Med sin utradisjonelle framtoning framstår Gylver nærmest som multikulturens yppersteprestinne.

– TRUMP KUPPER TROEN MIN

Raddis-teolog Sunniva Gylver

For Sunniva Gylver synes veien kort fra Kirkens korridorer til feminisme og politisk forkynnelse, som for eksempel da hun til Kirkens Nødhjelp uttalte at Donald Trump var i ferd med å kuppe troen hennes.

Den gudsforlatte norske statskirken avkristner seg selv

Like «åpne og inkluderende» som Gylver og andre raddisteologer i sin prestegjerning agerer, like fremmedgjorte blir det norske folks forhold til Kirken. Hva skal en si om en Kirke som avkristner seg selv gjennom vekselsvis stilltiende og åpenlys aksept av blant annet homoekteskap og fosterdrap?

Den norske kirke tufter ikke lenger sin ånd og sitt virke på kristendommen, men på en blanding av humanisme og kommunisme – kun med et tynt kristenferniss for de statlige bevilgningers skyld. Den norske kirke har blitt et innhult rammeverk for et ormebol som i dag langt fra representerer Gud, men… – det motsatte.

Når Gylver lefler med islam og sin tolerante multireligiøsitet spør vi; hvor ble det av Bibelens første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.»?

Politisk Ukorrekt har tidligere delt flere saker om dette tema. Biskoper, prester og raddis-teologer går i tjeneste for masseinnvandringen til Norge, var en nylig sak vi delte. Den norske kirke har nok av ytterliggående raddis-teologer som kjemper for masseinnvandring til Norge. Disse prestene er et verktøy for en politisk venstreside her i landet, som bruker prestene og biskopene for alt det de er verdt i propaganda øyemed.

I går åpnet en ny moské på Haugerud

Til åpningen stilte representanter for skoler, presten, idrettsforeningen, politi og politikere fra nærmiljøet. 

Der også presten fra Haugerud kirkeCarsten Schuerhoff, stilte opp ved åpningen av den nye sunni-moskeen på Haugerud. 

Presten fra Haugerud kirke, Carsten Schuerhoff

Bak den nye moskeen i kjelleren på Haugerud senter, står Islamic Cultural Centre, som ligger på Grønland. Moskeen ble etablert i 1974 og regnes for å være Norges første islamske trossamfunn, ifølge islamforsker Kari Vogt.

Muslimer i ny moské gir presten æren for planleggingen

Når avisen Vårt Oslo spør nestleder i den nye moskeen, Arshad Jamil.

– Når begynte dere med planleggingen?

– Da presten fra Haugerud kirkeCarsten Schuerhoff, ikke kunne finne en muslim til å holde en tale for litt over tre år siden, begynte ideen om en moské å forme seg blant våre medlemmer. Vi gjennomførte en generalforsamling i oktober i fjor.

Moskeen er finansiert av donasjoner, ifølge Jamil. Men han håper også å få innvilget noen prosjektmidler, sier han til avisen.

Kilde: Dagen

Kilde – https://vartoslo.no/i-gar-apnet-en-ny-moske-pa-haugerud-islamic-cultural-centre-alna/

Kilde – https://politiskukorrekt.org/biskoper-prester-og-raddis-teologer-gar-i-tjeneste-for-masseinnvandringen-til-norge/