Solberg-regjeringen øser ut milliarder til FNs globalist-elite – Samtidig må nordmenn stramme inn pga «eldrebølgen»

Galopperende pensjonsutgifter og fallende oljeinntekter. Det er skvisen Norge har i vente i årene framover.

Les også: Slik gir årets oljeinntekter 7,35 milliarder ekstra til hvert eneste fremtidige statsbudsjett (enerwe.no)

– Dere har hørt det før. Men nå er det alvor. Vi har lenge snakket om utfordringene som vil komme. Forskjellen er at nå er vi der, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han holdt hovedinnlegget på regjeringspartienes perspektivkonferanse tirsdag.

I innlegget påpekte Sanner hvordan et svulmende oljefond har gjort det mulig å legge i snitt 17 milliarder kroner ekstra på bordet per år de siste årene.

– Oljepenger har finansiert stadig mer av offentlige utgifter. I dag er hver åttende krone i offentlige budsjetter en oljekrone, sa han.

Men denne veksten, advarte finansministeren, kan ikke fortsette.

– Etter hvert vil oljeinntektene gå ned. På lang sikt vil fondet ikke bli større, så lenge vi bruker avkastningen. Andel av offentlige utgifter som finansieres av oljepenger, vil ikke lenger øke nevneverdig, sa han.

Økende pensjonsutgifter

En annen utfordring er eldrebølgen, som nå skyller inn over Norge for fullt.

I 2021 vil antall alderspensjonister passere én million, ifølge Sanner. Så vil antallet fortsette å øke med 25.000–30.000 personer hvert eneste år de neste ti årene.

Det tærer på pensjonskassen:

– Utgiftene vil vokse med om lag 9 milliarder kroner årlig de nærmeste to til tre årene, sier finansministeren.

Eldrebølge eller innvandringsbølge?

Etter mange år med økonomisk vekst, er det tegn som tyder på at det vil avta. Nå presses politikerne til å ta “ansvar”.

Tidligere har Solberg-regjeringen satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger. De annonserte også på FNs klimatoppmøte at Norge vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. 

Er klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring?

Dersom klima skal gi grunnlag for asyl, må vi snakke om konsekvensene, sier regjeringspartiet Høyre.

MÅ DISKUTERES: Høyres Lene Westgaard-Halle sier det blir stadig tydeligere at klimaendringene bidrar til økt konflikt, og dermed også flere flyktninger.

Hun sier til NRK at:

– Jeg tror dette bare er starten på en stor sikkerhetspolitisk utfordring, og at de konkrete følgende av FN-konvensjonen er noe som må diskuteres nøyere, også her i Norge, skriver Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen til NRK.

Hun sier videre at Høyre arbeider med en «klimakur» for å redusere global oppvarming og påfølgende økt flyktningproblematikk ved å kutte i klimautslipp.

Regjeringspartner Venstre vedtok i fjor at de ønsket å gi klimaflyktninger tilsvarende status som folk på flukt fra krig og konflikt.

I en pressemelding fra regjeringen tirsdag, så skrytes det av at enda flere millioner av norske skattebetalere sine penger skal deles ut til til FN-eliten.

Norsk støtte til FNs nødhjelpsarbeid

FN varsler om økte behov for nødhjelp i 2020 som følge av langvarige væpnede konflikter og mer ekstremvær. Norge gir nå 420 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) og 90 millioner kroner til FNs koordinering av humanitær innsats (Ocha).

– Dette gir forutsigbarhet for våre partnere og bidrar til mer effektiv innsats i tråd med prioriteringene i vår humanitære strategi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs generalsekretær lanserte 3. desember i fjor et høynivåpanel som skal komme med anbefalinger for hvordan stater kan sikre bedre beskyttelse og finne mer varige løsninger for internt fordrevne. Norge har vært en pådriver for dette initiativet og vil bidra med 6,55 millioner kroner over årets humanitære budsjett til sekretariatet som skal støtte panelets arbeid. 

Solberg lovet bort nye 500 millioner kroner til globalist-fond i superstjerneshow i New York

Statsminister Erna Solberg (H) fikk for en liten tid tilbake dele scene med superstjerner som Pharrell Williams, Alicia Keys og Queen i New York. Årsak: Hun skulle fortelle at Norge øker bidraget til utdanning i kriseområder med en halv milliard kroner, melder NRK.

– Jeg skal opp på scenen rett før Queen skal spille.

Det sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK på telefon fra New York. Hun vil fortelle at Norge skal øke støtten til Education Cannot Wait med 500 millioner kroner frem mot 2022.

Har gitt 188 millioner så langt

Fondet, som Norge har vært initiativtager til, er ment å hjelpe barn og unge i konflikt- og kriseområder med å få utdanning. Siden fondet startet i 2016 har Norge bidratt med 188 millioner kroner.

– Det er et viktig satsingsområde for regjeringen å satse på å sørge for at barn får tilgang til utdanning, sier Solberg.

Norge har så langt bidratt med 188 millioner kroner til fondet Education Cannot Wait. Solberg-regjeringen vil bidra med 500 millioner kroner frem mot 2022.

Politisk Ukorrekt mener

Våre folkevalgte har påbegynt dekonstruksjonen av en velferdsstat som åpenbart vil forsvinne. Den forsvinner i samme hastighet som folkevandringen og demografien endres i Norge.

Samtidig som nordmenn dør i køer for å få tilgang på nye medisiner for å leve videre, så deler Solberg-regjeringen og Stortinget ut milliarder av norske skattebetalere sine penger til diverse FN-fond, EU-fond, klima-fond og regnskogskog-fond osv osv.

Våre folkevalgte deler ut penger til nesten hele verden. Men: Nordmenn flest må altså stramme inn pga eldrebølgen?

Kilder: